Ängelholm

Rivningen är påbörjad

I augusti 1978 slogs Nyhemsskolans portar upp. Över 13 000 dagar har gått sedan dess och tusentals elever har genomgått sin högstadietid här. På måndagen inleddes rivningen av byggnaderna.

I augustiregnet vimlar 14 reflexklädda människor runt bland containrar och grävskopor. För två månader sedan ekade ljudet av ungdomen ut en sista gång. De sista inrispade könsorden och spraymålade tagsen finns kvar på lyktstolpar och väggar, men nu försvinner allt.
Arbetsledaren Börje Åbinger påbörjade sin karriär 1976, två år innan skolan öppnade. Då satt han själv bakom spakarna på grävmaskinerna. Nu står han på andra sidan hytten och ser till att allt görs rätt.
– Vi börjar på delen som höll på att renoveras och jobbar oss in. På så sätt får vi ljuset med oss och slipper använda bygglampor där inne som det nu är mörkt. Och att det regnar är bara bra, då dammar det mindre för oss, säger han.
Inledningsvis drar en stor grävmaskin av taket på ett av byggnadens hörn medan en annan gör ett hål på fasadens långsida. Genom hålet kör grävmaskinen sedan in, i vad som tidigare var en av alla skolsalar, och jobbar sig försiktigt framåt från insidan.
För i jämförelse med 1960- och 1970-talets mer brutala rivningar, då användandet av en kula inte var helt otänkbart, tas det i dag till vara på betydligt mycket mer material.
– Vi återvinner faktiskt hela 90 till 95 % av allt som finns på huset. Det är bara gips och isolering som kastas, säger Börje Åbinger.
Det kanske renaste objektet att ta hand om är de 120 ouppackade fönster som har lämnats kvar i en av salarna.
– De beställdes till renoveringen, men man hann aldrig sätta upp dem innan man bestämde sig för att avbryta den och i stället riva skolan. Kommunen har nog lagt runt en halv miljon kronor på dem, säger han.
Nu kommer dem i stället att säljas vidare.
– Det här är ett mycket lätt rivningsobjekt. Här är lågt i tak och inte mycket miljöfarligt. Det finns små föroreningar av PCB i marken, men det sanerar vi, säger han.
Det svåraste i hela arbetet är att få loss betongplattan, alltså själva grunden som hela huset står på.
– Det går oftast inte att bryta upp hela, så vi använder betongsaxar och knackar eller krossar upp den. Vi kommer dessutom att fylla igen källaren och ett skyddsrum och gräva upp avloppet för att minska risken för framtida sättningar, säger Börje Åbinger.
Hur den nya skolan som ska byggas på platsen kommer se ut avgörs i en arkitekttävling under hösten. Det vinnande bidraget utses av en jury och offentliggörs den 20 oktober. Byggstarten väntas ske någon gång under våren.
– Vi har 2,5 månader på oss, vilket är väldigt kort om tid. Men när vi är klara lämnar vi platsen som en avgrusad yta, som en stor grusplan kan man säga, säger Börje Åbinger.
Gå till toppen