Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Oenighet om protokoll skapar strid i Båstadhem

Hans Grönkvist (BP), styrelseledamot i Båstadhem, är missnöjd med hur vd:n skriver protokoll. I torsdags ägnade styrelsen nästan en timme åt att diskutera saken och hur liknande situationer kan undvikas i fortsättningen.

Båstadhems vd skriver mötesprotokoll som inte stämmer överens med de beslut som fattats. Det menar Hans Grönkvist (BP), ledamot i Båstadhems styrelse.
Nu har han tröttnat och inför torsdagens styrelsemöte vägrade han att justera föregående mötesprotokoll.
– Det är sin sak att vd och ordförande arbetar mer intimt än vad vd och övriga styrelsen gör, men därifrån till att fejka protokoll är steget långt, säger han.
Hans Grönkvist pekar på två tillfällen som det har blivit fel i protokollen. Det handlar om de två föregående styrelsemötena.
I det första fallet skulle Båstadhem teckna avtal med kommunens vård- och omsorgschef. Det rörde lokaler på JV9 i Grevie, där kommunen skulle hyra kontorslokaler i 15 år, ett kontrakt värt 12 miljoner kronor.
– Det tyckte jag var ett så pass stort avtal och gällande under så pass lång tid att vi borde ha politisk samsyn kring det i kommunen, men jag hade inte hört någonting om att det resonerades något i de politiska kretsarna om det. Därför ville vi ha två förbehåll för att gå med på det, säger Hans Grönkvist.
Han beskriver att styrelsen fattade ett enigt beslut och att förutsättningen för det var just de två förbehållen – att man kollade att vård- och omsorgschefen har delegerad rätt att fatta ett så omfattande avtal, eller att det i annat fall först togs ett politiskt beslut i kommunen.
Men när Hans Grönkvist fick se protokollet, som då redan hade blivit justerat av en miljöpartist, stod det bara att vd fått i uppdrag att teckna avtalet och att det förts en diskussion om förbehållen.
– Förbehållen fanns inte alls med i beslutet, säger Hans Grönkvist.
Vid nästa ordinarie möte diskuterades formuleringarna i protokollet.
– Om man har en punkt som heter "föregående protokoll" måste man kunna ändra i protokollet, men ordföranden sa att det inte går att ändra ett justerat protokoll och att vi bara kunde få en protokollsanteckning om att vi hade invändningar, säger Hans Grönkvist.
Liknande meningsskiljaktigheter blev det sedan kring hur frågan om trygghetsboende dokumenterades i protokollet.
Enligt Hans Grönkvist försäkrade han sig flera gånger vid det styrelsemötet om att det beslut de skulle fatta bara avsåg upphandlingen, inte byggstarten. Men när han sedan skulle justera protokollet framgick det inte att styrelsen måste fatta nytt beslut om byggstart även om det bara blir hyresrätter. På fråga ska vd ha svarat att hyresrätterna kan börja byggas utan nytt styrelsebeslut.
– Vi menar att styrelsen måste få diskutera igen utifrån vad kostnaden blir, säger Hans Grönkvist.
Under torsdagens styrelsemöte ägnades en timme åt att diskutera hur protokollskrivandet går till. Både vd Robert Falk och ordförande Jan Ahlström menar att de båda protokollen motsvarar de beslut som fattats.
– Vi har inga problem med att skriva protokoll som motsvarar mötet, det är full transparens som gäller, men det jag inte gillar är att bryta upp justerade protokoll, säger Jan Ahlström.
Robert Falk betonar att han skrivit protokoll i sex år och att det här är första gången han anklagas för något sådant här.
För att undvika liknande situationer framöver beslutade styrelsen om en ny hantering av protokollen.
– Vi beslutade att protokollen i fortsättningen ska skickas ut till alla styrelsemedlemmar innan de justeras, så att alla kan se att de är korrekta, säger Robert Falk.
I fallet med JV9 pekar han dessutom på att Bjärepartiet har fått som de vill, eftersom det nu har blivit en politisk diskussion om saken och att inget avtal är underskrivet än.
Angående beslutet om trygghetsboende säger Jan Ahlström:
– Jag får ge Hans Grönkvist rätt i en sak – att det går att tolka protokollet som att man ska börja bygga utan styrelsebeslut, även om det är självklart att det ska tillbaka till styrelsen före igångsättning.
– Men det är så självklart att det ska tillbaka till styrelsen! svarar Robert Falk honom.
Under torsdagens möte beslutade styrelsen att de två senaste protokollen åter ska upp på bordet vid nästa möte.
– Där är vi inte överens om hur felaktiga de är, säger Hans Grönkvist.
Gå till toppen