Kultur

Kunskap, inte trixande!

Varför hoppar var tredje elev av gymnasiet? En föreläsning söker svaren i otrygga elevers relationer.
”Utlandsfödda elever har ofta ett starkare socialt nätverk som bättre fångar upp dem, hjälper till att hitta ett jobb, när de vill hoppa av” säger forskaren Anders Lovén. Under rubriken ”Avhoppen från gymnasiet – en personlig katastrof och ett samhälleligt misslyckande” diskuterar han tillsammans med en rektor och en syo under Malmö Högskolas skiftesföreläsning.
Rektorn trycker på att inte döma ut struliga elever. ”Se deras närvaro istället för frånvaro”, som hon uttrycker det. Hon styr över Bellevuegymnasiet. En uppsamlingsplats för gymnasieelever som hoppat av andra program som serverar frukost, försöker få eleverna att sluta vända på dygnet. Insatsen fungerar så länge eleverna är inskrivna under skolans familjära vingar.
När Bellevuegymnasiets rektor söker upp eleverna som vuxna har många fallit tillbaka i destruktiva mönster. Syokonsulenten från Malmö Borgarskola upplever att också högpresterande elever ofta hoppar mellan program och snabbt lämnar de skolmiljöer de känner sig socialt obekväma i.
Just de sociala sammanhang verkar vara nyckeln när panelen talar om avhoppen. De dropouts som säger sig vara lyckligast är de som snabbt efter avhoppen bildar familj. Jag kommer tillbaka till Lovéns första kommentar därför att den ringar in flera saker jag tänkt på. Jag håller med honom: människor med en vana av att fixa allt genom de egna bekantskapskretsarna överlever. Och jag upplever att det just därför talas om att ge dropouts en familj, trygghet, ett socialt sammanhang. Inte kunskap.
Om jag tittar ut genom fönstret från där jag sitter nu ser jag tre unga killar. De har suttit på samma bänk varje dag hela sommaren. De sysslar med någon typ av, väldigt lågintensiva, affärer. En gång erbjöd de en ny kille femhundra kronor för att ”åka till Köpenhamn och ta med ett paket tillbaka” så det rör sig inte om några jätteinkomster. Jag vet också att de betalar vad vi kan kalla en skatt på sina inkomster till en annan kille med översyn över deras område. Så länge de håller sig inom samma sociala sfär har de inkomst, sysselsättning och sällskap fixat.
Längre ner på samma gata ligger ett gym där jag känner till ägaren. Här går det att få timjobb. Men bara om du har en grundinkomst fixad till exempel genom att du tar hem a-kassa eller ett bidrag varje månad. Arbetsgivaren orkar inte vara ansvarig för ditt liv, men kan tänka sig att toppa upp det varje månad. Att kombinera kommunala och svarta pengar ger dig inkomst, sysselsättning och sällskap men utgör ingen språngbräda till någonting annat.
Forum där föräldrar vädjar om råd är fyllda av strateger. Familjeliv.se och viforaldrar.se förmanar ingen att stoppa en avhoppare. Tvärtom. Det är bättre att hoppa av än att gå ut med en massa E, stå där med ett hålskjutet betygsdokument. Det är bättre att hoppa av och sedan söka upp ett Komvux där du kommer tala bättre svenska än många inskrivna och få bra resultat bara av det. Svenska 2 är den kurs flest personer lämnar betygslöst.
I verkligheten lär vi oss att trixa fram en lösning. Och den som genom relationer hittar vägen till det klarar sig bäst, dropout eller inte. Men kanske kunde kunskapstillskott få oss att ordna fram andra sorters lösningar.
Gå till toppen