Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Rädda haven

Haven svämmar över av plastskräp – nu brådskar åtgärder, skriver företrädare för organisationen Håll Sverige Rent.

Användandet av plastförpackningar måste minska, skriver debattörerna.Bild: Erland Vinberg / TT / TT
Tio miljoner ton sopor hamnar i världens hav varje år. Fyra femtedelar är plast och resultatet är inte bara en förfulad miljö utan även lidande och död bland fåglar, fiskar och andra havslevande djur som fastnar i skräpet eller äter det. En ny rapport från Håll Sverige Rent visar att två tredjedelar av skräpet kommer från konsumenter, som bland annat lämnar efter sig plastpåsar, flasklock och matförpackningar. Vi har i decennier verkat för att öka medvetenheten om nedskräpningens miljökonsekvenser bland konsumenterna. I det här fallet räcker det inte med ytterligare en informationskampanj. Nu måste användandet av plastförpackningar minska.
Regeringen har tillsatt en arbetsgrupp för framtidslösningar av kretslopps- och avfallsfrågorna. I början på sommaren presenterade regeringen planer på bland annat höjda återvinningsmål för förpackningar. Samtidigt arbetar EU-kommissionen med ett program för en cirkulär ekonomi, där förslag om att den marina nedskräpningen ska minska med 30 procent till år 2020 lagts fram. Detta program innehåller också en rad förslag på utökat producentansvar, som även omfattar nedskräpning
Vi välkomnar dessa planer, och vi hoppas att särskild vikt läggs vid plastavfall. Haven är svårt förorenade av plastprodukter och problemet förvärras i snabb takt. Eftersom endast en bråkdel av skräpet kan tas om hand blir det mesta kvar i haven för lång tid framöver – större delen av plasten har en nedbrytningstid på över hundra år. Det behövs åtgärder som säkerställer att avfallet används som en resurs i stället för att bli till skräp.
Prognosen är allvarlig. Atlanten och Stilla havet uppskattas rymma hundra miljoner ton skräp. Liknande ansamlingar av marint skräp återfinns i Sverige, i Skagerack där skräp från hela Nordsjön samlas. Bohuskusten, vår mest nedskräpade kuststräcka, tar emot cirka 8 000 kubikmeter skräp varje år. I genomsnitt sköljer Nordsjöns vågor upp en kubikmeter skräp i timmen, varje dag, året runt.
Håll Sverige Rent arrangerar varje år Kusträddardagarna, som samlar tusentals personer som plockar skräp. I år samlades 2 300 skräpplockare, främst längs västkusten. Tre kubikmeter av det insamlade skräpet, totalt nära 13 000 föremål, analyserades, och resultaten presenteras i en ny rapport. I denna konstateras att 87 procent av skräpet består av plast som har varit på land innan det hamnade i havet, samt att skräpet i högre grad är knutet till oss som konsumenter än till industriell verksamhet. 68 procent av det analyserade skräpet utgörs av förpackningar, och 75 procent av skräpet är sådant som vi bara använt en enda gång.
Frågan är både politiskt och ekonomiskt komplex. EU:s Havsmiljödirektiv har målet att god miljöstatus ska uppnås och upprätthållas i den marina miljön senast år 2020. Det finns även viktiga regionala och gränsöverskridande aktionsplaner för Nordsjön och Östersjön. Men det behövs mer. Några förslag är:
#Inför åtgärder som minskar användandet av plastförpackningar och se samtidigt till att återvinningen ökar.
#Satsa mer på utbildning och kampanjer för att öka enskildas, företags och organisationers medvetenhet kring problematiken. Involvera grundskolan och lärosäten.
#Kräv att plastindustrin tillverkar produkter där återvinningstanken finns med redan under produktdesignen. Allt från förpackningar till plastleksaker bör omfattas.
Det är bråttom. Plastskräpet bryts ständigt ned till mindre och mindre bitar. FN:s miljöprogram UNEP uttrycker växande oro över ökningen av mikroplast i haven, det vill säga plastpartiklar upp till 5 mm i diameter. I så små storlekar utgör de ett allvarligt hot mot djurlivet. Fåglar, fiskar och andra havslevande djur lider och dör. Förutom att plast kan läcka giftiga tillsatser suger de minsta plastpartiklarna åt sig organiska miljögifter som plockas upp av filtrerande djur, exempelvis blåmusslor. Konkreta åtgärder för att minska nedskräpningen av våra hav måste formas nu. Det är ingen som städar haven.
Joakim Brodahl
tf verksamhetschef Håll Sverige Rent
Jessica Ångström
marinbiolog Håll Sverige Rent
Gå till toppen