Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Gifter i dricksvattnet fortsatt mysterium

Det är fortfarande oklart hur giftiga perfluorerade ämnen kunde hamna i dricksvattnet i Förslöv och Torekov. Halterna var relativt låga, men långtidseffekterna är oklara.

Kanske satte en och annan Bjärebo sitt vatten i halsen den 26 juni. Då meddelade Båstads kommun och Nordvästra Skånes vatten och avlopp (NSVA) att de hittat gifter i dricksvattnet i både Förslöv och Torekov.
Brunnen i Förslöv, där halterna var högst, stängdes omedelbart.
I Torekov, där halterna var lägre, vidtogs inga åtgärder.
Det handlar om så kallade perfluorerade ämnen, en grupp kemikalier som inte bryts ner i första taget och som lagras i kroppen. Där kan de öka risken för skador på sköldkörteln, försämra immunförsvaret och spela med kolesterolnivåerna.
Men ingen vet exakt hur de påverkar människan, för studierna är få. Däremot har försöksdjur fått cancer när de utsatts för extremt höga doser.
Fyndet av de farliga ämnena gjordes efter att Livsmedelsverket uppmanat landets kommuner att undersöka sina brunnar. Sammanlagt konstaterades att ämnena finns i 39 dricksvattenanläggningar i Sverige.
I många fall ligger vattentäkterna intill platser där brandkåren eller militären har övat brandsläckning med brandskum, som till för några år sedan innehöll dessa giftiga kemikalier.
Men några sådana övningsfält finns inte i närheten av brunnarna i vare sig Förslöv eller Torekov.
Sven-Birger Björkman, miljöchef vid Båstads kommun, säger att det fortfarande är ett mysterium hur ämnena har hamnat i dricksvattnet.
Han uppger att kommunen bedriver ett aktivt tillsynsarbete kring de verksamheter som ligger i närheten och att de i nuläget inte har kunnat konstatera att det läckt från någon av dem.
– Vi kan inte spekulera. Det här är en stor ämnesgrupp och det finns stora användningsområden inom den här gruppen, säger Sven-Birger Björkman.
De perfluorerade ämnena – som går under samlingsnamnet och förkortningen PFAS – kan förutom i brandskum finnas i flera andra produkter. Impregnerat papper, textilier och rengöringsmedel kan innehålla kemikalierna. De är även vanliga inom verkstads- och elektronikindustrin.
Eftersom det är oklart exakt hur ämnena påverkar kroppen finns det inte heller några lagstadgade gränsvärden. Däremot har Livsmedelsverket tagit fram rekommendationer.
I Förslöv var halterna i det första provet så höga att de överskred Livsmedelsverkets rekommenderade gräns för när åtgärder måste sättas in. I Torekov var halterna lägre än åtgärdsgränsen.
I båda fallen var halterna under den gräns där Livsmedelsverket menar att koncentrationen kan vara hälsovådlig.
I Förslöv är brunnen fortfarande stängd. I stället får Förslövsborna vatten från andra brunnar i området, där provtagning bekräftat att de är fria från ämnena.
Förutom Förslövsborna handlar det om boende i Stora Hult, Segelstorpsstrand, Ängelsbäcksstrand och Ranarpsstrand.
Däremot förser de två brunnarna i Torekov fortfarande de boende med vatten.
Prover har tagits på samtliga kommunala dricksvattenbrunnar och förutom den i Förslöv och de två i Torekov förekommer inga perfluorerade ämnen i dem.
I MORGON: Ska man vara orolig?

Gränsvärden

Perfluorerade ämnen är en stor grupp bestående av olika kemikalier. De går under samlingsnamnet PFAS (PFAA på engelska).
Ämnena har tillverkats och använts sedan 1950-talet. De har en förmåga att bilda släta, vatten-, fett- och smutsavvisande ytor. De finns bland annat i rengöringsmedel och impregneringsmedel.
Ett av ämnena heter PFOS och användes tidigare i brandskum. Det är numera förbjudet inom hela EU.
Det finns inga lagstadgade gränsvärden för mängden perfluorerade ämnen i dricksvatten. Däremot har Livsmedelsverket utfärdat rekommendationer.
Gå till toppen