Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Oklart hur gift ska hanteras

Det finns ingen plan för hur giftet i Förslövsbrunnen ska tas om hand. Projektet avvaktar en större utredning om dricksvattnet på hela Bjäre. I Torekov föreslås provtagning i privata brunnar.

I år var sommarens vattenbrist på Bjäre extra svår. Efter att perfluorerade ämnen hittats i en kommunal brunn i Förslöv stängdes den och en närbelägen, vilket fick till följd att vattnet höll på att sina helt under herrtennisveckan. Situationen räddades i sista stund av sparsamma invånare.
Den giftdrabbade Förslövsbrunnen och den närbelägna brunnen är fortfarande stängda och i nuläget är det oklart vad som ska hända med dem.
– I dagsläget är det viktigaste att ingen konsumerar det vattnet, säger Sven-Birger Björkman, miljöchef vid Båstads kommun.
Eftersom det är oklart varifrån de perfluorerade ämnena kommer är det också oklart i hur stort område de finns.
– Vi vet inte hur de rör sig med grundvattnet, det är därför vi är försiktiga, säger Sven-Birger Björkman.
Samtliga privata brunnar i området ersattes av kommunalt vatten efter tunnelskandalen.
De två brunnarnas framtid hänger samman med en större utredning om den framtida vattenförsörjningen, som presenteras för politiker i ekonomiutskottet den 22 oktober.
– En konsultfirma tittar på alla alternativ, om man ska ha Sydvatten eller lokalt producerat vatten eller en kombination. Innan dess känns det inte som att vi ska göra några stora reningsinsatser. Ska man rena vattnet är det stora insatser vi pratar om, säger Lars Ödemark, specialist på dricksvattenkvalitet vid Nordvästra Skånes vatten och avlopp (NSVA).
Oavsett framtida dricksvattenlösning måste kommunen utreda varifrån gifterna kommer.
– Vi måste säkerställa att det inte är ett pågående läckage, för det här är en farlig kemikalie, säger Sven-Birger Björkman.
Några datum för när undersökningen kommer igång och hur lång tid den kan ta har han inte. Han uppger att den ska påbörjas "inom överskådlig framtid".
Samtidigt planerar kommunen att utreda läget i Torekov eftersom man har funnit låga halter perfluorerade ämnen i två kommunala brunnar där. Någon provtagning i privata brunnar i Torekov har inte genomförts, men kan eventuellt ingå i en sådan utredning.

Oenighet om framtida vattenförsörjning

2011 fattade politikerna beslut om att södra Bjärehalvön ska anslutas till Sydvatten, som hämtar dricksvatten från Bolmen.
Trots avsiktsförklaring har det inte blivit verklighet. I nuläget avvaktar politikerna en extern utredning.
Gå till toppen