Kultur

Församlade tankar och bilder

Konstskolan Munka Ängelholms stadsbibliotek Pågår till 18 oktober

Som en kollektiv, flyktig tanke, hastigt nedklottrad – så kan man också göra konst. På Ängelholms stadsbibliotek visar Konstskolan Munkas andraårselever ett portabelt museum, resultatet av ett två veckor långt projekt där frågor om konstnärligt samlande och museets förutsättningar diskuteras ur ett lokalt perspektiv.
Två veckor är en mycket kort tidsrymd för konstnärlig undersökning och gestaltning. Därför är de flesta av elevernas idéer gestaltade i närmast skissartade uttryck. Hela det fiktiva museet består av en staplad hög bruna flyttkartonger, där varje elev har en kartong till sitt förfogande.
Att museets instabilitet understryks och idéerna framhävs är till dess fördel, för det är framför allt idén om att samla, att bevara, att visa upp, som undersöks. Verken tar upp insamlingsprocesser, dokumentation, iakttagelser - men också samlandets problematik: manipulation, snäva kategoriseringar och exkludering. Ofta tangerar verken frågor om insamlandet av kulturarv snarare än av konstföremål.
Samlandet som företeelse är förstås en förutsättning för museets existens. Undersökningen av den saknas inte heller här, finns exempelvis i Terese Anunds insamlade hårtestar, kategoriserade och omkategoriserade, flera gånger omprövade som samlingsobjekt. Vad ska vi göra med, presentera det vi samlar in?
En annan av de mer intressanta aspekterna av samlandet och det museala, den som handlar om makt, urvalsprocesser och tolkningsföreträde, berörs indirekt men saknas som tematik.
Närmast kommer kanske Marie Påhlsson med sitt objekt – en plastpåse – som nekats status som samlingsobjekt.
Ett verk som också rör frågan om makt är Jessica Franzéns patientberättelse från en psykiatrisk avdelning på Södra sjukhuset i Ängelholm. Det är en stark redogörelse och ett exempel på den sorts immateriella kulturarv som museiinstitutionerna har svårt att samla in, därför att patientidentiteten är så belagd med skuld och skam.
Med lite mer tid och bearbetning skulle det kunna bli ett riktigt intressant och starkt konstverk.

Ängelholms museum

Konstskolan Munka
Ängelholms stadsbibliotek
Pågår till 18 oktober
Gå till toppen