Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Skåne

Tusentals utsatta för medicinbluff

Det får inte ens säljas som kosttillskott. Trots det påstår Anders Sultan, vd för Ion Silver i Löddeköpinge, att hans kolloidala silver hjälper mot cancer och en lång rad andra sjukdomar. Saluföringen bryter mot lagen och döms ut av medicinska experter.

Kolloidalt silver är förbjudet som livsmedel. Kroppen kan ta skada, enligt svensk medicinsk expertis.
Detta har tvingat Ion Silver i Löddeköpinge att klassa om egentillverkade medlet Ionosil till vattenreningsprodukt. Officiellt är det också så det saluförs på företagets hemsida och på etiketter.
Men i en sluten grupp på Facebook, "Kolloidalt Silver 2.0", sker något helt annat. Det kan HD avslöja i dag.
Gruppen har på drygt ett år lockat till sig 19 000 medlemmar. Sjuka personer vädjar om hjälp i en strid ström av inlägg. Initiativtagaren Anders Sultan, tillika vd för Ion Silver, är inte nödbedd.
Han talar sig varm för kolloidalt silver i allmänhet och Ionosil i synnerhet.
Han lovar bättring, i vissa fall till och med bot, mot en lång rad mer eller mindre allvarliga sjukdomar.
Och han ger specifika råd om behandling.
Cancer, malaria, reumatism, bältros, KOL, twar, borrelia, MS... Totalt 30 användningsområden listas.
Det egna medlet marknadsförs med information om återförsäljare. I Facebookgruppen lägger Anders Sultan också ut långa standardsvar. I dessa finns dels "användarberättelser" från privatpersoner som säger sig, eller tror sig, ha blivit friskare tack vare kolloidalt silver. Dels länkar till utländska studier som påstås styrka de medicinska effekterna.
 
Här i Löddeköpinge har Ion Silver sin bas. Det egentillverkade silvermedlet säljs, enligt företaget, av butiker runtom i landet och på nätet.
Medlemmarnas tacksamhet är stor. Anders Sultan höjs överlag till skyarna. Men det finns även många som ifrågasätter honom efter uteblivet resultat – och uttrycker oro för farliga biverkningar.
Medicinska experter är heller inte imponerade.
– Det här är sagor. Han utnyttjar människor som är i ett väldigt sårbart läge, säger Maria Gustafsson, apotekare och utredare på Läkemedelsverket.
Särskilt konkret är Anders Sultan när det gäller cancersjukdomar.
Till exempel får en medlem med tjocktarmcancer beskedet att det finns "stor chans" att få resultat om han dricker kolloidalt silver. Mannen rekommenderas också att spruta in medlet i ändtarmen.
Hoppet tänds även när HD:s reporter tar sig in i gruppen och får direktkontakt med Anders Sultan.
Vi gör det under ett påhittat användarnamn vars kvinnliga släkting är svårt sjuk i bröst- och levercancer. Varken operation eller behandling med cytostatika har hjälpt, hävdar vi. Läkarna har gett henne kort tid kvar att leva.
Anders Sultan svarar att han inget kan lova. Men att det är värt att ge det "en rejäl chans" och hoppas på effekt.
Förutom att dricka kolloidalt silver och hälla detta i ett varmt bad, rekommenderar han henne att dränka kompresser med medlet. Kompresserna ska appliceras utanpå bröstvävnaden. "Ju oftare desto bättre".
"Silverjonerna tränger genom vävnaden och neutraliserar många gånger underliggande problematik", skriver Anders Sultan till vår person och tillägger att det inte finns några biverkningar.
Han hävdar också att silverjoner kan både stoppa och ta bort cancer, enligt amerikansk forskning på 1980-talet. Samt att en studie i Leeds visat att silver har en många gånger bättre effekt på cancertumörer än etablerad behandling med cytostatika.
Slutligen får vi en lista på återförsäljare av Ionosil. Köper vi det därifrån kan han "garantera kvaliteten".
Anders Sultan saknar helt vetenskapliga belägg för sina påståenden, konstaterar Läkemedelsverket.
– Han bryter mot läkemedelslagen genom att påstå att det hjälper mot sjukdomar, säger Maria Gustafsson.
Lagbrottet sker även när Anders Sultan hänvisar till användarberättelser och när han talar sig varm för kolloidalt silver generellt, tillägger hon.
– Det är en del i hans marknadsföring.
Maria Gustafsson betonar att ett medel måste vara godkänt och klassat som läkemedel för att man ska kunna hävda att det har medicinska effekter. Omfattande och kostsamma studier krävs fram till ett eventuellt godkännande.
I Sverige finns det inte något godkänt läkemedel med kolloidalt silver. Däremot används silver som sårbehandling i vissa medicintekniska produkter.
– Systemet i Sverige bygger inte på att olika försäljare hävdar olika saker med hjälp av diverse studier de kan hitta, säger Maria Gustafsson och fortsätter:
– Det vore otroligt sorgligt om detta gör att någon person avstår från att få vetenskapligt beprövad behandling.
Ion Silver marknadsför även andra egna produkter på liknande sätt. Men vi har i vår granskning valt att inrikta oss på kolloidalt silver/Ionosil.
Läkemedelsverket överväger nu att agera mot företaget.
– Vi kan förhindra vid vite att han upphör med den här marknadsföringen, säger Maria Gustafsson.
Ion Silver i Löddeköpinge omsatte 8,5 miljoner kronor 2013. Det var nästan en fördubbling jämfört med året innan. Vinsten ifjol var en miljon kronor.
 
 
"Noll bevis för att det skulle funka"
Medicinska experter dömer ut kolloidalt silver.
 
Bakteriedödande i öppna sår – ja. Men inte mer än så.
Flera medicinska experter dömer ut Anders Sultans påstående att kolloidalt silver hjälper mot sjukdomar.
– Det finns inga vetenskapliga belägg för att det har en medicinsk effekt i människokroppen, säger Åsa Melhus, överläkare i klinisk mikrobiologi och infektionsmedicin vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Samma sak säger Hanna Karlsson på Institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet. Hon forskar specifikt på silvernanopartiklar och silverjoners toxiska effekter.
– Jag hittar inget i internationell litteratur som tyder på att det har någon medicinsk effekt i kroppen genom att man äter, dricker eller applicerar det på huden, säger hon.
Båda två pekar på att silverjonerna i medlet snabbt binds upp av kroppen, inte minst av proteinerna, och förlorar sin potentiella effekt.
– Jo, det kan döda bakterier och cancerceller. Men det krävs sådana helvetiska mängder att du blir silverförgiftad. Då kan dina njurar och din lever ta rejält med stryk, och utan njurar och lever kan du inte leva, säger Åsa Melhus.
– Nanopartiklarna i det kolloidala silvret binds inte upp, utan kan fortsätta verka och vara giftiga under resan ut i tarmen, fortsätter hon.
Hanna Karlsson finner det "extremt osannolikt" att kolloidalt silver skulle hjälpa mot cancer. Därför att det inte kommer att ta sig igenom så många hud- och cellager och ha sin fulla toxiska verkan.
– Det finns noll bevis för att det skulle funka på det sättet de hävdar, det är förkastligt. Inga studier i internationell litteratur på människa stödjer detta, säger hon.
Anders Sultan hävdar alltså motsatsen, att flera internationella studier bekräftar effekten. Till exempel säger han till HD:s "cancerpatient" att en amerikansk studie på 1980-talet visade att silverjoner kan "både stoppa och ta bort cancer". Åsa Melhus bemöter:
– Om det här hade varit en genombrytande cancerbehandling hade det varit en existerande behandling i dag som alla hade använt sig av.
Samma resonemang för Ulla Wändel Liminga, ämnesområdesansvarig inom farmakologi och toxikologi på Läkemedelsverket:
– Hade det funnits mer än förhoppningar och något belägg för att det fungerar, då hade vi haft ett läkemedel. När man inte har kommit så här långt finns det ett antal skäl till att det inte fungerar, säger hon.
Också Ulla Wändel Liminga pekar på att det krävs omfattande studier och dokumentation för att få ett medel godkänt som läkemedel.
– Det räcker inte att det finns anekdotiska rapporter om att någon druckit eller ätit silver och tillfrisknat från cancer. Det är väldigt olyckligt om man försöker få folk att ta sådant här, säger hon.
Åsa Melhus konstaterar att människokroppen över huvud taget inte har någon användning för silver.
– Det finns inte ett enda enzym som använder sig av silver för att katalysera en reaktion. Det silver du får in i din kropp, genom omgivningen, är av misstagstyp, säger hon.
 
 
Anders Sultans dubbla budskap
Silvermedlet är effektivt mot cancer. Det vidhåller Anders Sultan när "vi" ringer upp och söker hjälp. Beskedet blir ett annat när han får veta att det är Helsingborgs Dagblad han talar med.
 
Vi ringer upp Anders Sultan på ett mobilnummer registrerat på Ion Silver. Först presenterar vi oss som den person vars påstådda svårt bröstcancersjuka släkting han gett behandlingsråd i flera Facebook-meddelanden.
Anders Sultan bekräftar vår konversation och utvecklar varför hans produkt Ionosil, baserad på kolloidalt silver, hjälper mot cancern. Han refererar till en terapeut som har sett "väldigt bra resultat" på kvinnor med bröstcancer.
– Och när man har sprayat brösten och gjort indränkta omslag så att det får tränga in i brösten, så har de här (knölarna) spontant försvunnit, säger Anders Sultan.
Du råder henne också att dricka det. Hur kan det hjälpa?
– Då får du ut silverjonerna i blodet så att de kan neutralisera svampar och virus. Det erkänner ju sjukvården själv, att virus kan ge upphov till cancer är väldigt känt, svarar han och nämner specifikt bröstcancer.
Är det många som gör som jag, tar kontakt direkt med dig?
– Det är en hel del ibland, absolut. Speciellt i Facebook-gruppen. Det är många som skriver öppet också, ställer frågor och får lite goda råd.
Vi berättar för Anders Sultan att han i själva verket pratar med en reporter från Helsingborgs Dagblad. Han hävdar nu att han skriver i gruppen som privatperson och att medlet endast marknadsförs som vattenreningsprodukt.
Vi kan visa upp mängder av exempel där du marknadsför det som effektivt mot sjukdomar.
– Jo men om du tittar på vad som skrivs där är det erfarenheter från användarna själva. Det finns en hel del länkar till studier och referenser, som Leeds-studien där en forskargrupp tittar på silverjoner och dess effekt på cancer, svarar Anders Sultan.
Anders Sultan bryter mot läkemedelslagen inte bara med sina egna påståenden, utan också genom att hänvisa till dessa användarberättelser och studier. Det har Maria Gustafsson, apotekare och utredare på Läkemedelsverket, redan konstaterat. Därför att det är en del i hans marknadsföring av Ionosil. Nu tillbakavisar hon också hans påstående om att han är aktiv, och drivande, i gruppen som privatperson.
– Säljer man en produkt så har man den rollen. Det går inte att byta roll och säga att man är en privatperson, säger Maria Gustafsson.
Läkemedelsverket har tidigare (2006) tvingat Ion Silver att ta bort användarberättelser från sin hemsida eftersom dessa bröt mot läkemedelslagen. Och nu överväger man alltså att agera mot företaget igen.
Tillbaka till Anders Sultan. Han ger sig in i ett dubbeltydigt resonemang om att man måste göra skillnad på vad ett medel marknadsförs som – i hans ögon alltså vattenreningsprodukt – och vad det kan användas till.
– Facebook-gruppen är en diskussionsgrupp för att förmedla erfarenheter och kunskap om vad man kan använda det här till förutom till vattenrening. Silverjoner, silvernanopartiklar i vatten har ju svamp-, virus- och bakteriedödande effekt och det går att använda till väldigt mycket, säger han.
Vad Anders Sultan syftar på här får vi inte veta. Vi får heller inte svar på alla de andra frågor vi tänkt ställa. Han tackar först ja till en längre intervju, men säger sig sedan inte ha tid förrän fem dagar senare. Tidningen anser att vi gav honom rimlig tid för att ställa upp före planerad publicering.
 
 
VARNINGEN: kan missfärga inre organ
Kolloidalt silver kan också leda till antibiotikaresistens, enligt Livsmedelsverket.
 
Kolloidalt silver förbjöds som kosttillskott den 1 januari 2010.
– Därför att det är misstänkt som hälsofarligt. Det är inte bedömt som säkert att konsumera som livsmedel, det finns inte tillräcklig kunskap om eventuella effekter, säger Ulla Beckman, toxikolog och riskvärderare på Livsmedelsverket.
Myndigheten lyfter på sin hemsida fram tre hälsorisker med silver, inklusive kolloidalt silver. Detta gäller särskilt om man använder sådana produkter under en längre tid:
1) Det finns uppgifter om att personer efter en lång tids intag utvecklat en skiffergrå/blå missfärgning av framför allt hud och ögonvitor (argyria). Även inre organ kan missfärgas. Missfärgningen är permanent och försvinner inte även om man slutar ta silverprodukter.
2) Kolloidalt silver som innehåller silverjoner kan ha en bakteriedödande effekt. Därför kan bakterier som utsätts för sådan produkt bli resistenta mot silver. Det är tänkbart att silverresistenta bakterier också blir mer motståndskraftiga mot antibiotika, säger Livsmedelsverket.
3) Kunskaperna om risker med nanopartiklar av silver är begränsade. Men Livsmedelsverket konstaterar att nanopartiklar lätt reagerar med andra ämnen i kroppen och kan binda till bland annat proteiner. Något som kan förändra eller påverka celler.
Så behöver vi över huvud taget silver?
"Nej. Det finns inga vetenskapliga belägg för att silver skulle vara ett livsnödvändigt ämne för människor", skriver Livsmedelsverket på hemsidan.
 
 
Kvacksalvaren och tandläkaren
HD har tidigare i år avslöjat två andra bluffmedel mot cancer.
 
Leif Nilsson i Viken sålde ett hemkok på björk mot cancer. I juni avslöjade vi honom som kvacksalvare. Han har lurat tiotals cancersjuka personer att köpa den värdelösa brygden.
Inte bara björk lades i grytan – utan också kolloidalt silver av samma typ som i Anders Sultans medel Ionosil.
Tandläkaren Jan-Olof Bjurling var inte bara Leif Nilssons medhjälpare. I juli avslöjade vi att att han själv sålde ett vanligt kosttillskott som bot mot cancer.
En förundersökning om bedrägeri pågår mot de båda.

Fler olagliga påståenden

Här är fler olagliga påståenden av Anders Sultan i slutna gruppen "Kolloidalt Silver 2.0" på Facebook. KS står för kolloidalt silver:
Malaria: "Ionosil både förebygger och botar Malaria. Brukar ta ett par teskedar morgon och kväll, det räcker", skriver han.
Borrelia: "skadar inte att ge lite Ionosil så att eventuella borreliabakterier eller virus har en chans att neutraliseras."
Lungproblem, KOL, bronkit: "Behandlas effektivt med en inhalator/nebulisator där man inhalerar silverjonerna direkt i lungorna ..."
Ulcerös kolit, Crohns med flera tarmsjukdomar: "Där kan jag se en anledning att behandla med KS i vatten."
Reumatism, Bechterew och fibromyalgi: "Många blir bättre i sin reumatiska värk med hjälp av KS ..."
MS: "KS och multipel skleros ... De flesta med progressiv MS upplever att sjukdomen kan stanna av och åtminstone inte bli sämre."
Bältros: "Bältros behandlas både oralt och genom KS-indränkta omslag."

Detta är kolloidalt silver

Kolloidalt silver är silverpartiklar och silverjoner i metallisk form som svävar fritt i vatten. Medlet som Ion Silver tillverkar och saluför (Ionosil) består till 99,999 procent av avjoniserat vatten, enligt företagets beskrivning. Samt av 10ppm kolloidalt silver, vilket motsvarar 0,01 gram per liter vatten. Silvret består till 80 procent av joner och 20 procent nanopartiklar. Det ryms flera miljarder silverpartiklar i en ask med storleken en gånger en millimeter, enligt företaget.

Gå till toppen