Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Ett hundratal förslag för Köpmansgatan

Trafikverkets arbete med att förbättra Köpmansgatan fortgår. Nu ska de cirka hundra åtgärdsförslagen sorteras och bearbetas.

I början av sommaren blev det känt att Trafikverket och Båstads kommun slår sina påsar ihop för att lösa trafikproblemen på Köpmansgatan, inte minst de framkomlighetsproblem som brukar uppstå under tennisveckorna.
Sedan dess har Trafikverket arrangerat två så kallade workshops med lokala näringsidkare och andra aktörer som verkar längs Båstads genomfartsled, bland annat de två Ica-butikerna, handelsföreningen, en villaförening, industrigruppen, taxibolag, Båstad hamn och Hallandstrafiken.
Ur dessa möten har kommit cirka hundra förslag på förbättringsåtgärder. Dessa förslag har Trafikverket sorterat i kategorier med förslag som liknar varandra.
Några av de flitigast förekommande förslagen handlar om hur man kan göra det smidigare att cykla i närheten av gatan. En stor del av förslagen handlar också om utformningen av korsningar, hur skyltningen ser ut och var parkeringsplatserna finns.
Förslag kring butikernas distribution förekommer också, bland annat i form av idéer kring samdistribution och särskilda tider för distribution.
Under vintern kommer förslagen att sorteras ytterligare och till våren är tanken att Trafikverket och kommunen ska fatta beslut om vilka åtgärder som ska vidtas.
Dessförinnan ska politikerna få tycka till, liksom elever på Strandängsskolan som redovisar sina åsikter den 27 november.
De konsulter som Trafikverket har anlitat har än så länge kommit fram till sex övergripande punkter som ska vara till stöd i det fortsatta arbetet med att besluta om åtgärder. De övergripande punkterna har utkristalliserats vid de två möten som hittills hållits.
1. Man accepterar säsongsvariationerna i trafiken och fokuserar på problem som finns större delen av året.
2 och 3. Den regionala framkomligheten ska inte hindra ett utvecklat stadsliv och tvärtom.
4. Det ska vara attraktivt och säkert att gå och cykla.
5. Näringsidkarna ska ha en fungerande distribution.
6. Det ska vara lätt att komma till butikerna.
I april ska förslagen presenteras för kommunen, som sedan skriver en överenskommelse med Trafikverket om hur man går vidare.

Åtgärdsvalsstudie

Projektet med att förbättra framkomligheten på Köpmansgatan genomförs som en så kallad åtgärdsvalsstudie. Det är ett koncept som Trafikverket använder och som innebär att flera aktörer involveras på ett tidigt stadium. Syftet är att utröna om man kan använda befintlig gata på ett annat sätt än i dag, hellre än att bygga om.
Gå till toppen