Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Landskrona

1926 miste Landskrona för alltid sin militära roll

Militärens närvaro har varit påtaglig under större delen av Landskronas nu 601-åriga historia. 1926 försvann den sista kontingenten från staden och i dagens läge känns det osannolikt att militär ska förläggas till Landskrona igen.

Det finns fortfarande många minnen kvar sedan Landskronas tid som en befäst och militärisk stad. Som exempelvis Kasernplan med nuvarande Landskrona museum, på den tiden kasern.Bild: Sven-Erik Svensson
Redan när Landskrona grundades 1413 av Erik av Pommern var ett av huvudmålen med detta att skapa en stark försvarspunkt i kungens kamp om herraväldet med Hansan och Tyska orden.
När Citadellet började byggas 1549 av den danske kungen Christan III förstärktes Landskronas militära betydelse ytterligare.
Genom åren fanns militär stationerad i Landskrona och fram till slutet av 1700-talet var Citadellet bemannat med ömsom svenska ömson danska trupper beroende på vem som hade just då hade Skåne och i samband med dansk-svenska kriget i slutet av 1600-talet, Landskrona i sina händer.
Men även efter Citadellets storhetsdagar som militär fästning fortsatte närvaron av tropp i Landskrona. Staden var dessutom i allra högsta grad involverad i Karl XII:s invasion av Danmark 1700.
Då klev kungen och hans trupper ombord på fartyg i Landskrona hamn för att bege sig mot Danmark. Det visade sig att överfarten blev mera äventyrlig än invasionen.
Efter en stormig överfart landsteg svenskarna och danskarna gav sig omedelbart.
Men nu så ska vi fokusera på det historiska datumet den 2 oktober 1926. Detta beskriver historikern och författaren Åke Jönsson mycket målande i verket "Historien om en stad, del 3".
I modern tid var militären inhyst i kasernerna vid Kasernplan mitt i staden och del av det vardagliga livet.
Med bataljonschef Salmson i spetsen marscherade bataljonen under musik av regementets musikkår den korta vägen från Kasernplan till Rådhustorget.
Här ställde man upp i öppen fyrkant med front mot rådhuset. Salmson tog till orda och bekräftade att nu skulle Skånska Husarregementet minskas ner från tio till fem skvadroner och förläggas till Helsingborg.
Avdelningen hade då funnits i staden sedan 1908.
Efter Salmsons tal tog borgmästare August Munck af Rosenschöld til orda i bland annat närvaro av landshövding Fredrik Ramel och tusentals Landskronabor.
Musikkåren spelade sedan nationalsången och det hela avslutades med att musikkåren spelade Stenhammars Sverige.
Därefter marscherade bataljonen via stadens centrala gator tillbaka till kasernen. Måndagen den 1 november lämnade de sista resterna av Skånska Husarregementets Landskronaavdelning staden och flaggan halades för att aldrig efter det ha hissats igen.
Innan de skånska husarerna kom till Landskrona hade Wendes artilleriregemente varit stationerat i staden. Man lämnade Landskrona den 11 november 1897.
Kvar blev Kungliga skånska trängkåren som kommit redan 1895. Man fick nu bättre utrymme och kunde bland annat anlägga en ny skjutbana på Gråen.
Den 2 oktober 1907 tog det dock slut och manskap och befäl åkte i 22 vagnar från stationen till Hässleholm där man så småningom blev T4, som numera också är nedlagt.
I dag finns det påtagliga minnen från en tid då Landskrona var en stad med militär närvaro och med betydelse för det svenska försvaret.
Namn som Exercisfältet, Kasernplan, Artillerigatan, Tränggatan och kvarteret Rhenskiöld är några av dessa dagliga påminnelser.
Gå till toppen