Landskrona

Grön doldis tar hem miljonprojekt

De har undersökt hur miljöbelastande BoIS konstgräsplan är och de tillfrågas som miljöexperter på teve och runt om i Sydsverige. Nästa år firar Ekologgruppen 30 år i Landskrona.

Ett av de större projekten just nu är att restaurera en gammal vattenkanal i Sjöbo. Det kostar fem miljoner kronor och finansieras med statliga medel via länsstyrelsens miljöstöd.
– Det är de stora våtmarksuppdragen som dominerar vårt arbete och har gjort störst avtryck i landskapet, säger Ekologgruppens grundare, biologen Karl Holmström.
Sådana har man haft även längs Saxån, Höjeå, Kävlingeån och i Helsingborg. Restaurering är en stor apparat som börjar med att hitta intresserade markägare. Tillstånd och bidrag måste sökas från kommun, stat och EU.
Karl och hustrun Cecilia Holmström, även hon biolog från Lunds universitet, startade företaget 1981. De arbetar med miljö- och naturvårdsfrågor både på land och i sötvatten.
– Jag var intresserad av grod- och kräldjur redan i mellanstadiet och var ute med en förening i Helsingborg och tittade på grodlek och huggormar. Jag hade ett terrarium hemma, berättar Karl som nu är ansedd miljöexpert i bygget av Hallandsåstunneln.
Han har även fotat en hel del växter och arbetat i Fredriksdals botaniska trädgård. Det var under studietiden som de fem biologerna fick idén att starta en konsultfirma. Uppdragen kom direkt från statliga verk och kommuner runt om i Skåne, Blekinge, Halland och Småland.
Ett av de ovanligare var en miljöutredning åt Landskrona stad som ville veta hur stadens elitfotbollsplan påverkade miljön.
– Vi kom fram till att naturgräs som har krav på uppvärmning är mindre lyckat miljömässigt sett. På till exempel skolor där man inte har samma krav är inte konstgräs bäst.
Ett annat projekt är att följa upp den naturliga floran på gravhögar i kommunen, vilket har resulterat i att frivilliga Landskronabor blivit faddrar som odlar plantor härrörande från forntiden. Gruppen har också lämnat förslag på hur den rörlagda Säbybäcken vid Borstahusen kan brytas upp så att man får en mer levande vattenmiljö.
Idag har företaget 14 anställda och man har tagit över hela kontorsvåningen ovanpå det som en gång var Domus/Kaskad på Järnvägsgatan. De låga lokalhyrorna och pendlingsmöjligheterna var en av anledningarna till att man valde Landskrona som sin hemvist. Karl och Cecilia har själv bott i Svalöv och njutit av naturplatser som Höje backe, men sedan fem år tillbaka bor de i Landskrona.
– Vi gillar närheten till havet, strandnaturen vid Hildesborg är vi mycket i och Järavallen, säger Karl som likväl uppskattar närnaturen i Karlslund och på Exercisfältet.
Enligt honom mår Saxån relativt bra, efter både fiskdöd och planktoninvasion för ett par år sedan. Det största problemet är fortfarande övergödningen. Ån tar emot dagvatten och kväve- och fosforfylld avrinning från ett 300 kvadratkilometer stort jordbruksområde.
– Det har blivit mycket bättre, man har blivit duktigare på att odla, bönderna gödslar i omgångar, har fler dammar och mer vintergrön mark.
Störst läckage från åkrarna har man efter torra somrar, när höstregnen sköljer bort all näring som växterna inte har klarat suga upp på grund av torkan. Även bekämpningsmedel har minskat i ån, men fortfarande hittas utfasade medel visar biologernas analyser.
Kommunerna har lika stort behov oavsett politiskt styre.
– På riksplan kanske verksamheter stryps, pengarna går bara andra vägar och stöd byter namn. Man får vara flexibel.
Det finns flera konkurrenter, men de är också samarbetspartner eftersom man delar jobb och gör sin specialitet i en miljökonsekvensbeskrivning.Tuffaste utmaningen har varit att lyckas ta betalt för sina tjänster. Ibland är kunden en ideell naturvårdsförening.
– Branschen är av tradition inte den mest välbetalda. Men verksamheten går åt rätt håll.
Hur ser du på klimathotet?
– Tekniken finns, nu krävs kraftiga politiska åtgärder så omställningen sker i snabbare takt än med marknadskrafter. Det gick otroligt snabbt att ställa om till LED-lampor. Solceller i Sahara skulle kunna försörja hela Europa. Det gäller bara att våga.
Gå till toppen