Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Ängelholm

Nu måste nya områden planläggas

Den snabba försäljningen av marken i Norra Varalöv gör att kommunen nu måste skynda på planläggningen för andra områden.

När Acrinova som ensam aktör köpte hela verksamhetsområdet i Norra Varalöv tog den snabba försäljningen kommunen på sängen.
För även om ingen exakt tidsplan fanns skulle den marken ta flera år att sälja, trodde exploateringschefen Lars-Gunnar Ludvigsson.
– Vi tyckte att vi hade en god beredskap, men den beredskapen försvann i ett vips, säger han.
– Men det visar bara att detta är ett eftertraktat område för företag att etablera sig i.
Därför måste nu en detaljplan för nästa verksamhetsområde dras upp snarast.
Vi talar då om de fem hektar mark i anslutning till motorvägsavfarten vid Strövelstorp som kommunen förvärvade 2013.
Kommunstyrelsen väntas därför att snarast lämna i uppdrag till byggnadsnämnden att göra upp en ny detaljplan för området.
– Det finns ett mindre problem med en underdimensionerad dräneringsledning från jordbruksfastigheterna öster om E 6, säger Lars-Gunnar Ludvigsson.
– Upprustningen av den ledningen måste nu tidigareläggas med tanke på det vatten som kommer att strömma till i och med exploateringsarbetet, fortsätter han.
Arbetet med ledningen kommer att ske i takt med att området byggs ut.
Ledningen kommer förmodligen också flyttas något, från att gå rakt igenom området till utkanten.
Kommer sedan ytterligare områden i Ängelholms kommun att tas fram för exploatering?
– Det sista området finns aldrig, svarar Lars-Gunnar Ludvigsson.
– Ambitionen är att det alltid ska finnas mark att frigöra för företag som vill etablera sig här.
Gå till toppen