Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Stressade rektorer och för blottande duschar

Stressade rektorer, dålig lärarergonomi och oprivata elevduschar. Nu kräver Arbetsmiljöverket att kommunen vidtar åtgärder på skolorna.

Kommunens sex rektorer hinner inte med administrationen. Det menar Arbetsmiljöverket, som kräver att kommunen förbättrar arbetsmiljön.Bild: Roland Bengtsson HD-FOTO /Roland Bengtsson
I slutet av augusti riktade Arbetsmiljöverket sitt ljus mot skolorna i Båstads kommun.
Det har resulterat i ett brev till kommunen där myndigheten pekar på en rad brister som måste åtgärdas.
I huvudsak rör bristerna tre områden – rektorernas arbetsbelastning, lärarnas arbetsplatser och skolornas duschar.
Vad gäller rektorernas arbetsbelastning konstaterar Arbetsmiljöverket att rektorerna har för mycket att göra.
Framför allt pekar verket på att det ställs allt högre krav på olika typer av dokumentation samtidigt som resurserna för att utföra pappersarbetet inte blir större. Bland annat beror den ökande arbetsbelastningen på införandet av betyg från årskurs sex, skriftliga omdömen och fler nationella prov.
Inspektören skriver att "om arbetssituationen under en längre tid är påfrestande kan detta innebära en hälsorisk". Arbetsmiljöverket kräver därför att kommunen ska vidta åtgärder för att komma till rätta med rektorernas stress.
Kommunen måste undersöka om rektorerna har en rimlig arbetsbörda. Kommunen ska också göra klart för rektorerna vilka arbetsuppgifter de ska prioritera och vilka de ska strunta i när tiden inte räcker till för allt.
Vad gäller lärarna konstaterar Arbetsmiljöverket att det finns brister vid deras datorarbetsplatser. Borden går inte att reglera i höjdled och belysningen är bristfällig.
Myndigheten har besökt Strandängsskolan i Båstad, Sandlyckeskolan i Torekov och Förslövs skola. På Förslövs skola bedömer verket att det även kan finnas problem med buller då arbetsplatserna saknar vägg ut mot korridoren.
Verket kräver att kommunen ska undersöka lärarnas arbetsmiljö och göra en bedömning av riskerna för hälsoproblem. Kommunen ska också med hjälp av en utomstående expert ta fram en handlingsplan för att komma till rätta med problemen.
Vad gäller duscharna finner Arbetsmiljöverket att duschutrymmena på Strandängsskolan och Sandlyckeskolan inte är optimalt utformade. Det medför enligt inspektören att eleverna inte vill duscha efter idrottslektionerna.
På båda skolorna handlar det om att de duschande eleverna exponeras när dörren till omklädningsrummen öppnas. Det handlar också om att det saknas avskärmningar mellan de enskilda duscharna.
Arbetsmiljöverket kräver att kommunen vidtar åtgärder så att eleverna kan duscha mer diskret.
Därutöver kräver Arbetsmiljöverket att kommunen tar fram tydliga rutiner för hur tillbud och olyckor på skolorna ska rapporteras.
Verket kräver också att kommunen inventerar samtliga glaspartier i Förslövs skola för att se om de är märkta på rätt sätt och av rätt material i syfte att undvika skärskador.
Gå till toppen