Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

I dag kan det avgöras – bostäder eller ej

NTAB vill ha dem. Trädgårdssällskapet vill det inte. I dag kommer Mark- och miljödomstolen till Båstad för att avgöra frågan om husen på Norrvikens lågplatå.

Ingrid Björkman, mångårig motståndare mot exploateringen i Norrviken.Bild: Mats Roslund HD/NST Mats Roslund
Norrvikens trädgårdar AB, förkortat NTAB, vill bygga nio femvåningshus i skogen nedanför Norrvikens trädgårdar.
Det nya bostadsområdet har blivit en lika het potatis som byggplanerna i själva trädgårdarna. I båda fallen bjuder Norrvikens trädgårdssällskap envist motstånd.
De båda parterna fajtades ända upp i regeringen om detaljplanen för de nio husen. Det slutade med att detaljplanen vann laga kraft och att NTAB satte spaden i jorden 2011.
Men det gjorde de inte ostört. När länsstyrelsen fick veta att det kan finnas större vattensalamander i området satte de stopp för grävandet. Arten är fridlyst och de dräneringsarbeten som NTAB genomförde hotade att torrlägga groddjurens hem.
Förutom att stoppa arbetet gjorde länsstyrelsen en åtalsanmälan om brott mot artskyddsförordningen. Någon större konsekvens blev det dock inte av det – tre år senare, i september i år, lade Riksenheten för miljö- och arbetsmiljöbrott ner utredningen.
Sedan markarbetena stoppades har länsstyrelsen åter prövat frågan om huruvida NTAB får bygga i området. Resultatet blev att länsstyrelsen gav dispens från artskyddsförordningen och därmed klartecken. Dels för tre hus 2012. Dels för resterande sex hus 2013.
Men fajten slutar inte där. För när trädgårdssällskapet överklagade till Mark- och miljödomstolen gav domstolen länsstyrelsen smäll på fingrarna. Att bevilja dispens från den förordning som är till för att skydda fridlysta djur är inget som man ska göra hur som helst. Snarare måste det motiveras väl och bara utifrån de snäva anledningar som lagen tillåter. Det hade länsstyrelsen inte gjort.
Domstolen tvingade därför länsstyrelsen att upphäva dispensen för sex av de nio husen, de som låg närmast salamanderdammen.
Inte heller där slutar fajten, för nu vädrade trädgårdssällskapet morgonluft. De menar att samtliga nio hus ligger så nära dammen att djuren kommer att störas. Därför har de överklagat till Mark- och miljödomstolen igen. Trädgårdssällskapet vill att länsstyrelsen upphäver dispensen även för de hus som ligger längst från dammen.
Även NTAB har överklagat. De hänvisar till två utredningar som inte har funnit någon större vattensalamander alls i området. Och eftersom de inte har hittat den fridlysta arten borde det heller inte behövas någon dispens. Därför, menar de, borde det inte vara några problem att bygga samtliga nio hus.
Ingrid Björkman, som länge arbetat mot exploateringen av Norrvikens trädgårdar och lågplatån nedanför i trädgårdssällskapets namn, säger att sällskapet har överklagat på goda grunder.
– Det här området är väldigt värdefullt, det är belagt med flera riksintressen. Där får man inte kröka ett grässtrå om det strider mot de här skydden. Bygger man och asfalterar är det kört, säger hon.
Båda parterna har önskat en muntlig förhandling när frågan ska avgöras i Mark- och miljödomstolen. Därför kommer domstolen till Båstad för att hålla domstolsförhandling i dag.
Förhandlingen kommer att äga rum i församlingsgården med start klockan 10.30, dit även allmänheten är välkommen för att lyssna.
Båda parterna har dessutom önskat att domstolen beger sig till Norrvikens lågplatå för att med egna ögon titta på platsen. Om det blir syn på platsen avgör domstolen i dag.
Gå till toppen