Landskrona

Nya undersökningar av föroreningar

Nu utreds utbredningen av föroreningar på Citadellområdet noggrannare. Sedan ska man bestämma sig – sanering eller inte.

På Citadellet har i veckan tagits markprover för att undersöka hur utbredda föroreningarna är.
Fram till 1972 drevs på Citadellet i det som kallas Officersflygeln på södra delarna av området ett tvätteri. Tvätteriet, som drevs av staten, startade 1943.
Tvätteriet använde olika kemikalier i sin verksamhet och för drygt två år sedan, i samband med väg- och markarbeten vid byggnaden, kom försyndelserna upp i ljuset.
– Då kände man att det luktade märkligt, av lösningsmedel, från marken, säger miljöinspektör Patrik Karlsson.
Under året som följde gjordes markundersökningar som visade på att marken var förorenad av lösningsmedel och de föroreningarna nådde ner till grundvattnet.
Någon risk för att fisken i vallgrav skulle vara påverkad fanns inte, menade man. Inte heller ska det finnas någon direkt fara för människor.
Nu har en ny undersökning inletts och i veckan som gick började man ta markprover och även en del vattenprover.
Inte minst vill man ta reda på hur stort område det finns föroreningar.
Föroreningarna kan också finnas under själva byggnaden.
– Det är ingen enkel sanering, det går inte att gräva bort det här hur somhelst. Dels är det kulturskyddad mark, dels finns det byggnader. Det är än så länge oklart vilket som är det bästa sättet att sanera, säger Patrik Karlsson.
Nyligen har SGU, Sveriges geologiska undersökning, tagit över huvudmannaskapet och därmed ansvaret för föroreningarna och en förmodad kommande sanering.
Citadellet ägs av Statens fastighetersverk och därmed faller också alla kostnader på staten och alltså inte kommunen.
– Men vi (det vill säga miljönämnden) är fortfarande tillsynsmyndighet, säger Patrik Karlsson.
Det betyder alltså att det är miljönämnden som ska besluta om det ska göras en sanering av marken.
Vet ni redan nu om en sanering är trolig?
– En riktigt bra riskutredning är inte gjord ännu så jag vågar inte svara på det. Men den preliminära bedömning är att någon form av åtgärd behöver göras. Exakt vilken är svårt att avgöra.
Gå till toppen