Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Domstol stoppar bygglov

Ett 40-tal grannar till en planerad vindkraftsetablering får rätt i mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen i Växjö har prövat ett överklagande av bygglov för vindkraftsetablering i Ingelstorp, strax söder om Strövelstorp.
Vindkraftföretaget Solid Vind AB hade ursprungligen fått avslag hos Ängelholms byggnadsnämnd, men länsstyrelsen tyckte inte att nämndens skäl höll.
När nu grannarnas invändningar prövats handlar det om att boende riskerar att drabbas av buller, skuggning och en förändrad landskapsbild. De påpekade också att man inte samordnat bygglovsärendet vare sig med den miljöprövning som också måste göras eller med grannkommunen Åstorp.
Företaget Capra Science Antibodies håller getter som används vid framställningen av antikroppar till medicinindustrin mindre än en kilometer från platsen. De kom med förnyade invändningar mot vindkraftsplanerna och menade att länsstyrelsen gjort felaktiga jämförelser med hästhållning när de bedömt hur känslig deras verksamhet är för störningar.
Genom att lika sidor beretts möjlighet att bemöta varandras argument i flera omgångar har prövningsprocessen tagit över ett år. I den över 30 sidor långa domen syns en djupgående konflikt.
Domstolen går dock inte djupare in i detaljerna utan konstaterar att området sedan länge angetts som "mindre lämpligt" för vindkraft i kommunens översiktsplan. I den nya översiktsplan som väntas bli antagen 2015 har denna restriktion skärpts ytterligare.
Sammantaget tycker mark- och miljödomstolen att nämndens ursprungliga bedömning var korrekt och att länsstyrelsens beslut ska upphävas. Byggnadsnämndens beslut att neka bygglov är därför det som kan gälla.
Det är okänt om vindkraftföretaget kommer att begära prövningstillstånd i Mark- och miljööverdomstolen.
Solid Vind planerar två vindkraftverk omkring 250 meter från Åstorps kommungräns i Ingelstorp.
Sommaren 2012 avslog Ängelholms byggnadsnämnd företagets bygglovsansökan.
Motiveringen var att området berörs av den planerade Europabanan, samt att lokal företagsamhet skulle påverkas negativt. Som tredje skäl angavs närheten till en planerad våtmark.
I juni 2013 rev länsstyrelsen upp beslutet i byggnadsnämnden till Solid Vinds fördel.
Gå till toppen