Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Fjärde gymnasieår även utan statsbidrag

Trots att statsbidrag inte beviljades står beslutet fast – från och med i höst införs ett fjärde tekniskt år vid Kullagymnasiet.

Omkring en miljon kommer det fjärde gymnasieåret att kosta.
– Det finns möjlighet att finansiera det inom ram utan att något annat får stryka på foten eftersom verksamheten visat ett positivt ekonomiskt resultat, säger Louise Stjernquist, vice ordförande i utbildningsnämnden (FP).
Kenneth Svensson är rektor för Kullagymnasiets tekniska program som har inriktning design- och produktutveckling samt informationsteknik.
Han berättar att Skolverket inte motiverar varför skolan får avslag på sin ansökan om statsbidrag till ett fjärde tekniskt år nästa läsår.
– Men de tar hänsyn till bland annat geografisk närhet till andra skolor som erbjuder ett fjärde år. Eftersom Helsingborg redan fått statsbidrag drar vi slutsatsen att det är därför vi inte får det. Men vi är övertygade om att vi erbjuder en så pass bra utbildning att vi får bidrag 2016-2017, säger han.
Minst tio elever måste söka för att fjärde året ska införas, men intresset bara bland de som nu går tredje året är redan mycket större än så, enligt Kenneth Svensson.
– Du kan söka fjärde året till och med du fyller 22 år. De som redan gått ut kan gymnasiet alltså också söka utbildningen som egentligen är en vidareutbildning.
Gymnasieingenjör är en titel som infördes redan på 1960-talet, men sedan försvann i mitten av 1990-talet. Kenneth Svensson är glad för att riksdagen tagit beslut om att återinföra den.
– I och med många pensionsavgångar finns en stor efterfrågan på gymnasieingenjörer och här i Höganäs finns flera högteknologiska företag. Vi kommer att ha ett tätt samarbete med industrin.
Nyrekryteringar av lärare till det fjärde året är just nu inte aktuella, däremot kan en del av de lägre årskursernas lärare komma att behövas i "fyran". Därför kan det istället bli tal om nyanställningar till gymnasieprogrammens tidiga år.
Gå till toppen