Helsingborg

Rekordmånga studenter har stängts av för fusk

Förra året stängdes 62 studenter vid Lunds universitet av för fusk och en för att ha uppträtt störande. Så många studenter har aldrig stängts av tidigare.

Föreläsningssal på Lunds universitets campus i Helsingborg.Bild: Christian Törnqvist
Färska siffror från disciplinnämnden vid Lunds Universitet visar att antalet anmälda ärenden har ökat ständigt sedan statistiken började föras på ett systematiskt sätt på 1990-talet.
Som regel låg antalet anmälningar under 20 fram till år 2005. Sedan dess har siffrorna gått upp nästan varje år som gått.
– Jag tror inte att studenterna har börjat fuska mer, det handlar snarare om att Universitetet använder allt mer avancerade system för att hitta fusk, säger Hanna Stam, biträdande jurist på Universitetets juridiska avdelning.
Förra året var det sammanlagt 93 studenter som anmäldes till disciplinnämnden. Två tredjedelar av alla ärenden handlade om fusk vid inlämningsuppgifter, hemtentor eller i uppsatser.
Den vanligaste överträdelsen var att studenten hade kopierat svaren från någon annans text. Antalet sådana anmälningar var 45. Kopieringen uppdagas ofta när examinatorn granskar texten med hjälp av programmet Urkund som Universitetet använder för att upptäcka plagiat.
Enligt Anders Törnkvist, studentrepresentant i disciplinnämnden, används systemet i allt större utsträckning, vilket kan vara en förklaring till att antalet anmälningar ökar.
– Urkund används vid merparten av inlämningar av uppsatser. Systemet gör en automatisk analys och jämför texten med vad som finns på internet, med böcker och annat. Ibland görs även manuell analys, om texten liknar något examinatorn känner igen från annat sammanhang.
I 23 fall anmäldes studenter för otillåtet samarbete, vilket i praktiken betyder att två eller fler studenter lämnade ifrån sig alltför likartade texter.
Enligt Anders Törnkvist kan otillåtet samarbete handla om att en student bett att få titta på en annans svar för att få inspiration, trots att det i instruktionen klart stått att det handlar om individuell uppgift.
– Då är det lätt hänt att den andra studentens svar i hemtentan blir väldigt lika den första.
Det förekommer fortfarande även lappar och andra otillåtna anteckningar på tentor, men ganska sällan. Sådana anmäldes bara i åtta fall förra året.
I ytterligare åtta fall anmäldes otillåtet material, vilket exempelvis kan innebära att man har en mobiltelefon med sig under tentan.
Under förra året stängdes en student av i tre veckor för störande beteende. Studenten hade sagt sig känna ett intensivt hat mot sina kurskamrater. Studenten hade tidigare fått en varning för en liknande incident.
Därutöver stängdes 62 studenter av för fusk. Det är den högsta siffran någonsin i statistiken som Universitetets juridiska avdelning fört sedan 1997.
Två studenter fick en varning, och 28 studenter friades av disciplinnämnden.

Disciplinnämnden

Disciplinnämnden vid Lunds universitet tar hand om disciplinära åtgärder mot studenter som fuskar, bryter mot ordningsregler eller trakasserar andra. Det finns två studentrepresentanter i nämnden.
Misstänkta fall av fusk anmäls omedelbart till rektorn. När ärendet börjar utredas får den misstänkta studenten lämna sin förklaring till det inträffade. Två av tre studenter brukar också komma till disciplinnämndens möte och förklara sig muntligen.
Som straff kan disciplinnämnden stänga av studenten i upp till ett halvår. Det vanligaste straffet är avstängning i sex veckor.
Gå till toppen