Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Fastighetsägaren tar strid om jordmassor

Markägaren som fått föreläggande om att ta bort förorenade jordmassor nära E6, söder om Landskrona, har överklagat länsstyrelsens beslut.– Jag tänker inte ta bort några massor, säger han.

Det var i december ifjol som länsstyrelsen, efter två och ett halvt års handläggning, beslutade att avslå fastighetsägarens överklagande vad gäller Landskrona kommuns beslut att ta bort jordmassorna som ligger i höjd med Saxtorpsskogen, söder om Landskrona.
Miljönämnden i Landskrona hade i juli 2012 beslutat att markägaren skulle förbjudas att på fastigheten ta emot "jordmassor, schaktmassor och andra former av massor som går under definitionen för farligt avfall. Dessutom fick han ett föreläggande om att ta bort samtliga upplagda schaktmassor på fastigheten som ligger väster om motorvägen, och köra dessa till en godkänd avfallsmottagare.
Markägaren motsätter sig beslutet och hävdar att den aktuella jordvallen legat på plats i tolv års tid.
– Det handlar om förhöjda halter av normala ämnen i marken. Det är inga massor som är tillförda till den här vallen, alla är felinformerade, menar markägaren.
Han berättar att vallen väster om E6 ligger både utmed motorvägen och i en ring runt en tomt där den fungerar som bullerskydd och insynsskydd från motorvägen.
Och pekar på att Trafikverket år 2008 i samband med rensning av diken utmed motorvägen, frågade om tillstånd att lägga massor på den närbelägna vallen.
– Det är detta som gör att det är förhöjd halt av bly i massorna.
I överklagandet skriver han att det handlar om 24 000 ton jordmassor som i så fall måste köras bort, vilket enligt hans beräkningar innebär 685 fullastade lastbilslass som kommer att köras bort via enskild väg genom ett villaområde och att slutnotan kan landa på 10–15 miljoner kronor.
– Jag kommer inte att ta bort vallarna. Det finns inte en plan i h-e att jag kommer att stå för dessa kostnader, säger markägaren.
Hans uppfattning är att ett stort antal lastbilstransporter innebär betydligt större miljöpåverkan än att låta massorna ligga kvar.
Han vänder sig mot att myndigheters uppgifter gör att massorna kallas för "giftvallar" efter att länsstyrelsens representant talat om "höga halter av giftiga miljöfarliga ämnen" och att man därför gör samma bedömning som miljönämnden, med beskedet att massorna måste bort.
Eller som länsstyrelsens skriver i sitt beslut:
"På grund av de föroreningshalter som påträffats i massorna och de oklarheter som föreligger om vad det är för massor och varifrån de kommer...och med hänsyn till omgivningen (livsmedelsproduktion och bostäder) är det miljömässigt motiverat att forsla bort de aktuella massorna till godkänd avfallsmottagare."
Närmast ska mark- och miljödomstolen säga sitt om jordmassornas framtid.
Samtidigt är man från kommunens sida inte lika säker vad gäller föreläggandet att tvinga fastighetsägaren att transportera bort jordmassorna.
– Det kan hända att vi står fast vid vår linje och kräver att det ska tas bort. Det kan också hända att fastighetsägaren kan visa att det inte utgör någon risk, säger Patrik Karlsson, miljöinspektör på miljöförvaltningen i Landskrona.
Här handlar det i så fall om att göra en skälighetsbedömning, om det är motiverat med långtgående beslut som kräver dyra åtgärder.
Gå till toppen