Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Höganäs

Förening rädd för hamnkollaps i Mölle

Hamnpirarna i Mölle har tagit mycket stryk av de senaste årens vinterstormar och hamnföreningen befarar en kollaps om inget görs snarast. Men kommunen planerar för underhåll först nästa år.

"Dykarna upptäckte att det strömmar vatten här under här och var", säger Håkan Lind i hamnföreningen, när han står ute på den största piren som har mer än hundra år på nacken.Bild: Sven-Erik Svensson
Medlemmarna i Mölle hamnförening är bekymrade. Efter decemberstormen Sven 2013 lät Höganäs kommun undersöka Mölles hamnpirar med hjälp av dykare. Rapporten visade på omfattande sprickbildningar, sättningar, stenskador och undermineringar på alla tre pirarmarna.
Sedanundersökningen har ytterligare ett par rejäla stormar passerat, senast Egon för en månad sedan.
Men kommunen, som äger hamnen och arrenderar ut den till föreningen, har inga planer på att reparera hamnen i år.
– Det verkar ju som att de inte bedömer att läget är lika allvarligt som vi eftersom de inte avsatt några pengar i årets budget, säger Håkan Lind i hamnföreningen.
Föreningen har nu författat en skrivelse till kommunen för att understryka problemen.
"Enligt vad vi förstår av rapporten är hamnen kondition minst sagt undermålig med stor risk för kollaps, åtminstone delvis."
De påpekar att pirarnas kondition förvärras av att bröstningen mot havet på den största piren med stormarnas hjälp sjunkit och att ören, stenranden som bryter vågorna längre ut, delvis har raserats. Det här skulle behöva åtgärdas först av allt, innan en mer omfattande restaurering tar vid.
– Det är ju ören som skyddar, eller ska skydda, hamnen. De senaste stormarna har tagit en del av spetsen. Mölle hamn är väldigt utsatt vid sydvästliga vindar, det blir väldigt stora dyningar inne i hamnbassängen. Ju mer vi kan lägga på ören desto bättre och vi hade gärna gjort den lite längre.
Hamnföreningen bekostade återställandet av ören för några år sedan, trots att den borde ligga i kommunens intresse. De har också lagt upp sten för att skydda kustremsan bredvid hamnen.
– Ur vår synvinkel är det arrendegivaren som ska se till att området skyddas, säger Håkan Lind.
– Vi har samma uppfattning om behovet av restaurering av Mölle hamn. Det finns pengar avsatta i budgeten 2016-2018 för det här, sammanlagt 6,7 miljoner kronor, säger Margareta Engkvist Björkenhall, chef för teknik och fastighetsförvaltningen.
Kommer hamnföreningen att behöva gå in med några pengar?
– Det kan jag inte svara på i dag. I avtalet är det Höganäs kommun som ansvarar för de fasta delarna i hamnen.
Men hamnföreningen vågar inte lita på att det verkligen finns pengar nästa år.
– Flerårsbudgeten tas upp till prövning varje år, så det är ju inte säkert, säger Håkan Lind.
Och man tror heller inte att 6,7 miljoner kronor räcker.
– Att angripa en pir som är underminerad, det är inte bara att hälla på lite betong. Nej, det vill nog till mer än så.
Hamnföreningen passar också på att lyfta arrendet med kommunen. Avtalet löper till och med 2017, ett datum som satts på grund av den detaljplaneprocess som väntade i Mölle. Men nu är processen en bit på väg och föreningen tycker att kommunen så här dags borde kunna bedöma framtiden. Vill kommunen fortsätta arrendera ut hamnen?
– De har ju möjlighet att ta upp frågan nu, säger Håkan Lind.
Gå till toppen