Sverige

Nu blir dagarna snabbt längre

I december kan mörkret tyckas vara en evighet, och dagljuset komma lika fort som det försvinner. Men efter nyår ökar dagslängden, tiden mellan solens upp- och nedgång, i rask takt.

– Det har att göra med att jordens axel lutar och på vintern ligger Sverige långt bort från solen. Nu går vi mot solen och då blir dagarna längre, säger Marcus Sjöstedt, meteorolog på SMHI.
I landets nordligaste delar är förändringen mest dramatisk. I Kiruna har dagarnas längd ökat från 28 minuter vid årsskiftet till 7 timmar och 10 minuter, en skillnad på 6 timmar och 42 minuter.
I Mellansverige har dagarna blivit cirka 2,5 timmar längre, medan skillnaden blir mindre ju längre söderut man kommer.
Om drygt en månad, den 20 mars, infaller vårdagjämning då dag och natt är ungefär lika långa. Därefter blir dagarna allt längre och nätterna kortare.
Gå till toppen