Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Landskrona

Ingen tydlig dom om arbetskläder

Kammarrätten slår fast att det är arbetsgivaren, alltså Landskrona kommun, som har ansvaret för att de arbetskläder som används inom hemtjänsten tvättas. Men när det gäller andra krav måste Arbetsmiljöverket göra om handläggningen.Kommunal tolkar domen som att arbetsgivaren ska stå för arbetskläder.

Det är en långvarig tvist mellan Arbetsmiljöverket och Kommunal å ena sidan, och Landskrona kommun och ytterligare några kommuner å andra som nu avgjorts kammarätten.
Men det är inte helt tydligt vem som kan anses ha vunnit.
Det hela handlar om kravet från Kommunal och Arbetsmiljöverket om särskilda hygienkrav inom hemtjänsten.
Kommunal har, bland annat i Landskrona, krävt att kommunerna ska förse personalen med arbetskläder som ett sätt att minska smittorisken. Dessutom att arbetsgivaren bland annat ska stå för tvätten av kläderna och se till att ombyte finns.
Arbetsmiljöverket beslutade om flera hygienkrav, men har inte ställt sig bakom kravet på att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetskläder.
Idag använder personalen egna kläder som de själva ansvarar för att tvätta. Verket ställde krav att arbetskläderna enbart skulle användas på arbetsplatsen, att det skulle finnas ombyte.
Kraven mot kommunen kopplades till ett vite på 200 000 kronor.
Landskrona, liksom andra kommuner, överklagade och menade att de rutiner som fanns var tillräckliga. Det hade dessutom aldrig hänt att smitta spridits mellan brukare eller mellan brukare och personal.
Landskrona och andra kommuner vann framgång i förvaltningsrätten. Men beslutet överklagades.
Kammarrättens dom för Landskrona är inte helt tydlig. Å ena sidan upphäver den förvaltningsrättens dom. Å andra sidan upphävs även Arbetsmiljöverkets beslut i vissa delar. I stället visas målet åter till verket för en noggrannare handläggning.
– Kommunerna har vissa riktlinjer för hur kläder ska användas och rätten vill att vi ska göra en bättre bedömning utifrån hygienrutinerna, säger Heidi Wiik, jurist på Arbetsmiljöverket.
Hon betonar att verket inte hunnit analysera den eller övriga domar.
I en dom som rör Malmö slår kammarrätten tydligare fast att det finns fog för Kommunals krav om att arbetsgivaren ska tillhandahålla arbetskläder.
Ann Georgsson, ombudsman på Kommunal, tolkar den domen som att även Landskrona och övriga kommuner ska göra samma sak.
– Vår tolkning är att man måste ha arbetskläder inom äldreomsorgen.
Samtidigt arbetar Socialstyrelsen med nya riktlinjer som bland annat rör arbetskläder för hemtjänstpersonal. De kan införas under året.
Gå till toppen