Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Ekonomi

Frågor och svar om amorteringskraven

Henrik Braconier, chefsekonom på Finansinspektionen, svarade på läsarfrågor om amorteringskraven.

Henrik Braconier, chefsekonom på Finansinspektionen, svarar på frågor om amorteringskraven.Bild: Pressbild

AHL: Vad händer nu med bostadspriserna, hus och bostadsrätter?

Henrik Braconier: Bostadspriserna stiger snabbt idagsläget. AK kommer sannolikt att dämpa efterfrågan på bostäder lite grann och därmed prisutvecklingen på bostäder.

14:02, 11 March 2015

 

Johan: Vi flyttade till nordvästra Skåne 2009 när huspriserna var som högst och därefter har priserna legat stilla här. Varför ska vi nu behöva dra lasset av att priserna rusar i Sthlm? Många barnfamiljer kommer att få det knapert. Och utbudet av billigare hus är starkt begränsat pga det inte byggs ngt.

Henrik Braconier: Så länge ni inte flyttar kommer ni inte att omfattas av kravet. Vi tycker att det är bra att amortera då det ökar hushållens motståndskraft.

14:05, 11 March 2015

 

Katarina: Håller på att köpa ett nyproducerat hus med inflyttning hösten 2016. Det pågår ju även en diskussion om slopade ränteavdrag. Finns det något samband mellan detta förslag och diskussionen om slopade ränteavdrag? Eller innebär det här förslaget att slopade ränteavdrag inte är aktuella just nu?

Henrik Braconier: Ränteavdragen är en fråga för riksdagen och regeringen. Det är ingenting som FI bestämmer över.

14:08, 11 March 2015

 

Christel: Jag har ett bolån på 726.000 från 2010 och amorterar 1.000:-/månad. Kan jag få krav på högre amortering?

Henrik Braconier: Du kommer inte att omfattas av kravet så länge du inte köper en ny bostad. Bara nya lån omfattas.

14:10, 11 March 2015

 

Örjan Hejdegran: Varför är det så viktigt att hushållen ska betala av på sina huslån, när banker utan vidare kan göra dåliga affärer och ändå räddas av staten när det krisar sig? Om hushållen inte kan betala får ju bankerna bara lite mindre vinst än vanligt.

Henrik Braconier: Internationella erfarenheter visar att högt skuldsatta hushåll drar ned sin konsumtion mycket när tex bostadspriserna faller. Det vill vi undvika i Sverige genom att öka amorteringarna och därmed minska skuldsättningen.

14:13, 11 March 2015

 

Johan: Hej Henrik! Om jag vill låna upp en miljon för att bygga till. Skall jag då amortera 2% på den nya miljonen eller på det totala lånet? Tack

Henrik Braconier: Det beror helt på den belåningsgrad du får när du har tagit lånet. Du behöver aldrig amortera på det gamla lånet. När man tar ett nytt, eller utökar ett befintligt, lån med bostaden som säkerhet för att till exempel bekosta reparationer. Amorteringskravet gäller endast för det utökade lånet som ska amorteras ner tills den totala belåningsgraden är 50 procent eller till dess att det nya lånet är helt återbetalt.

14:15, 11 March 2015

 

Claes: Lån tagna före 1 Augusti 2015 beörs ju inte av kravet. Min bedömning är därav att bostadsmarknaden göra en sista stegring innan den sätter sig lite. Låter det rimligt?

Henrik Braconier: man kan tänka sig att en del vi köpa innan kravet börjar gälla. samtidigt måste de flesta som vill köpa också sälja sin bostad.

14:16, 11 March 2015

 

Yoda: Hur tror man att det här påverkar bostadspriserna - nu innan det införs och efter införandet?

Henrik Braconier: Det är svårt avgöra exakt vad som driver bostadspriserna men det finns säkert hushåll som försöker förekomma amorteringskravet. De flesta av dessa behöver dock också sälja bostäder vilket gör att även utbudet av bostäder kan öka, vilket kan dämpa priserna. Samtidigt vet vi också att bankerna kräver att de högst belånade hushållen amorterar mycket redan idag så för dessa hushåll finns nog inte så mycket att vinna. Det viktiga för oss är att kravet på sikt kommer att leda till lägre belåningsgrader.

14:17, 11 March 2015

 

MP: Det står 1 augusti det ska börja gälla. Jag har inflyttning på ett hus efter det datumet. Kan jag ta mitt bolån precis innan 1 augusti för att slippa det nya kravet? Är det kanske bara en fråga till banken?

Henrik Braconier: Om bindande kontrakt om förvärv av bostad är skrivet innan den 1 augusti omfattas du inte av kravet.

14:18, 11 March 2015

 

Fredrik: Hur funkar det om man vill ta upp nya lån i befintlig bostad? T.ex. om man vid 85% belåningsgrad väljer att investera i huset (nytt tak, inreda vind etc) och detta anses värdehöjande.

Henrik Braconier: Omvärdering får ske om det skett en avsevärd värdeförändring av bostaden av en annan anledning än den allmänna prisutvecklingen på bostäder. Det kan till exempel handla om en omfattande om- eller tillbyggnad. Renovering av enbart kök eller badrum eller tillbyggnad av balkong anses till exempel i normalfallet inte vara en avsevärd värdeförändring.Sannolikt inte, alltså.

14:20, 11 March 2015

 

Mattias: Är ni inte rädda för att få en inlåsningseffekt? Ingen kommer att ha råd/våga flytta och detta kommer i sin tur att driva upp priserna ännu mer på de få objekt som kommer ut på marknaden.

Henrik Braconier: Det finns alltid risker med nya regler. Men vi ser inte att den tillkommande effekten kommer bli särskilt stor i jämförelse med de inlåsningseffekter som redan finns på bostadsmarknaden. Effekten kommer också att klinga av över tiden.

14:20, 11 March 2015

 

Christine: Gäller kraven även fastigheter som köps i syfte att hyras ut dvs hyresfastigheter, då drabbas hyresgäster så småningom åxo...

Henrik Braconier: Nej

14:22, 11 March 2015

 

Lisa: Hej Henrik! Vad jag har förstått så är detta ett förslag ifrån Finansinspektionen. När kommer beslut tas?

Henrik Braconier: FI: styrelse fattar beslutet. Tanken är att det ska börja gälla den 1 augusti.

14:22, 11 March 2015

 

Dennis: Kommer inte nya amorteringskravet slå ut en hel del köpare från marknaden? tänker då på när låneinstituten gör sina beräkningar på hushållets ekonomi och om dom klarar av att betala för bostaden.

Henrik Braconier: FI: s amorteringskrav kan innebära att vissa låntagares möjlighet att låna begränsas. Högre boendeutgifter kan innebära att låntagarna inte får låna lika mycket som om bonedeutgifterna vore lägre. Därmed kan vissa hushåll behöva köpa en lite mindre bostad eller köpa egen bostad senare.

14:24, 11 March 2015

 

DS: Vad händer med vid en renovering och den kostnaden ska bakas in i befintligt lån dvs lånet ökar med renoveringskostnaden. Räknas detta som ett nytt lån och ska detta då hanteras enligt de nya reglerna med tuffare amorteringskrav?

Henrik Braconier: När man tar ett nytt, eller utökar ett befintligt, lån med bostaden som säkerhet för att till exempel bekosta reparationer. Amorteringskravet gäller endast för det utökade lånet som ska amorteras ner tills den totala belåningsgraden är 50 procent eller till dess att det nya lånet är helt återbetalt.

14:24, 11 March 2015

 

Linda: Vi köpte hus 2011 och renoverar kontinuerligt. Om vi skulle ta ett nytt lån för tex renovering vad gäller då? Hur kommer man hantera betalningen av det lånet eftersom det är de nya kraven som gäller vad jag förstår

Henrik Braconier: När man tar ett nytt, eller utökar ett befintligt, lån med bostaden som säkerhet för att till exempel bekosta reparationer. Amorteringskravet gäller endast för det utökade lånet som ska amorteras ner tills den totala belåningsgraden är 50 procent eller till dess att det nya lånet är helt återbetalt.

14:25, 11 March 2015

 

Hejhej: Hur högt är amorteringskravet i procent?

Henrik Braconier: FI föreslår att nya bolån med en belåningsgrad på över 70 procent ska amorteras ned med minst 2 procent av det ursprungliga lånebeloppet varje år. Lån med under 70 procents belåningsgrad ska amorteras ned med minst 1 procent per år till dess att belåningsgraden är 50 procent.

14:26, 11 March 2015

 

Mez: Hur bestäms marknadsvärdet? Det verkar ju avgörande för amorteringskravet.

Henrik Braconier: Marknadsvärdet kan bestämmas när du köper bostaden men också vid en senare omvärdering, exempelvis kan banken göra en omvärdering om låntagaren vill.

14:29, 11 March 2015

 

DS: Är inte risken med era planerade åtgärder att vi får just ett bostadsprisfall vilket ni vill undvika?

Henrik Braconier: Det är en balansgång. Man måste alltid titta på riskerna med nya åtgärder eller förändringar men det måste vägas mot konsekvenserna av att inte göra något alls. Genom att sikta in oss på de nya lånen, dela upp amorteringen i två steg och dessutom ge möjligheter till undantag vid ekonomiska problem tycker vi att fördelarna överväger.

14:29, 11 March 2015

 

Kennet: Är det datumet för köpekontraktet som spelar roll alltså? D.v.s. att det ska vara påskrivet innan 1 augusti eller är det datumet för själva överlåtandet (då man oftast skriver ett köpebrev och tar lån)?

Henrik Braconier: Ja, det är det bindande köpekontraktet som avgör.

14:31, 11 March 2015

 

Krösus: Vore det inte lämpligt att inte låsa amorterinskrav till endast nya lån och en viss %? Finns säkerligen många andra låntagare som skulle behöva amortera men som "slipper" undan.

Henrik Braconier: Alla nya åtgärder mot hushållen måste gå varsamt fram och införas gradvis. Annars riskerar man att skapa de problem man vill undvika. Därför är det rimligt att ett krav på amortering bara gäller nya lån. Att gå in och ändra spelreglerna för alla hushåll blir för omfattande.

14:32, 11 March 2015

 

Johan: Hej igen! Tack för ditt svar. Jag förstår att man vid ex tillbyggnad bara behöver amortera ner de nytagna lånen. Min fråga var angående amorteringstakten 2% resp 1%. Grundar dessa satser sig på de nytagna lånen eller det totala huslånet. Vänligen Johan

Henrik Braconier: Det totala lånet.

14:33, 11 March 2015

 

Carlsen: Har en bra krona någon inverkan på det hela?

Henrik Braconier: Nej

14:34, 11 March 2015

 

Hubert: Kommer det finnas andra regler för unga män/kvinnor? Känns ju som detta innebär att det blir ännu svårare för unga att få bostad...

Henrik Braconier: Jag förstår hur du tänker, men reglerna gäller för alla. Man ska dock ha klart för sig att unga bolånetagare redan idag amorterar mer än den äldre generationen.

14:34, 11 March 2015

 

Kennet: Hur värderas huset när man köper nytt hus? Är det vad man köpte det för eller är det någon (banken?) som måste värdera huset? Vem står för värderingskostnaden? Motsvarade om man gör en omvärdering, vem står för värderingskostnad?

Henrik Braconier: Om inte köpeskillingen är marknadsmässig så ska en marknadsvärdering göras. Vem som gör själva värderingen kan vara olika men exempelvis kan det vara banken.

14:36, 11 March 2015

 

HM: Hej, Kan du klargöra följande? Ponera att: En bostad är idag värderad till 3 Mkr. Om tre år köper jag den för 4 Mkr då marknaden fortsatt gå upp. Inga omfattande renoveringar av bostaden har gjorts på de tre åren. Omvärdering för refinansiering för bara göras vart femte år. Hur mycket får jag låna?

Henrik Braconier: Hur mycket du får låna när du köper en ny bostad är en fråga mellan dig och banken och påverkas inte av amorteringskravet.

14:37, 11 March 2015

 

IF: Vi har nyligen köpt ett hus. Kontrakt skrivet i januari 2015 men inflyttning först 1/9 2015. Omfattas vi då av nya regler när inflyttning sker efter 1/8 men kontrakt skrivet innan?

Henrik Braconier: Det är det bindande köpekontraktet som avgör.

14:38, 11 March 2015

 

Micke: Om bankerna höjer räntorna på befintliga lån så har man inte någon möjlighet att byta bank för att förhandla om räntorna. För då åker man på amorteringskravet och den som försöker för bättra sin ekonomi sitter i knät på den bank man har när amortringskravet träder i kraft. "Hajarna" slår tänderna hårdare i oss... Kan detta vara en risk?

Henrik Braconier: Reglerna ska bara gälla nya bolån. Kravet gäller inte om man bara vill byta bank.

14:38, 11 March 2015

 

Hubert: Intressant fakta att unga amorterar mer än dem äldre. Men de unga som amorterar har redan bostad, det är ju dem utan bostad som blir hårdast drabbade. Skulle vilja se att amorteringsprocenten sänks för de unga.

Henrik Braconier: Amorteringskravet innebär att vissa nya bolånetagare får högre månadsutgifter. Detta kommer att innebära att en del bolånetagare köper lite billigare bostäder eller köper lite senare. Samtidigt är det viktigt att poängtera att bostadsbristen är ett politiskt problem. Det kan vi inte lösa med att låta folk belåna sig för högt, och därmed bygga upp risker för sig själva och för den svenska ekonomin. Amorteringskravet borde inte heller innebära ett lika stort inträdeshinder på bostadsmarknaden som det vore att sänka bolånetaket.

14:42, 11 March 2015

 

Ture: Hej, Vi har idag en prisstegring på BR/Hus på runt 10%år och på 5år så är man nere i nästan 50% av värdet på bostaden. Vilket gör att amorteringskravet inte spelar någon roll. Varför satte ni inte på det faktiska lånevärdet istället?

Henrik Braconier: I grunden ser FI en risk med att låta prisförändringar, som kan vara tillfälliga, får för stort genomslag på hushållens amorteringar. Samtidigt skulle alternativet att inte tillåta någon omvärdering troligtvis innebära att man amorterar långt mer än till 50 procents belåningsgrad och skulle kunna ge upphov till konstiga situationer för de som bott länge i sin bostad och vill utöka sina lån. Att tillåta omvärdering vart femte år är en rimlig avvägning.


14:43, 11 March 2015

 

Sune Persson: Bostadspriserna ligger still i Skåne. Eran åtgärd är ytterligare ett exempel på hur Stockholmsbaserade myndigheter enbart ser till Stockholms bästa på bekostnad av resten av landet. Varför blir det alltid såhär?

Henrik Braconier: Höga belåningsgrader är inte enbart ett problem för de som bor i Stockholm. Belåningsgraderna är faktiskt högre i stormalmö och utanför storstadsregionerna.

14:45, 11 March 2015

 

Urban: Har nyss köpt min första bostadsrätt, en etta för kring 1,2 miljoner, vad kan jag vänta mig av värde närmaste åren? Kan jag gå stort back vid en försäljning pga dämpad prisutveckling?

Henrik Braconier: Svårt att förutsäga bostadspriser. De kan gå upp och ner.

14:45, 11 March 2015

 

SP: Som vanligt är detta något som drabbar de som inte kommit in på bostadsmarknaden. Varför inte dra åt reglerna på redan tagna lån, de måste ju utan tvekan vara det största problemet till varför bostadspriserna fullkomligt har skenat.

Henrik Braconier: Amorteringskravet innebär att vissa nya bolånetagare får högre månadsutgifter. Detta kommer att innebära att en del bolånetagare köper lite billigare bostäder eller köper lite senare. Samtidigt är det viktigt att poängtera att bostadsbristen är ett politiskt problem. Det kan vi inte lösa med att låta folk belåna sig för högt, och därmed bygga upp risker för sig själva och för den svenska ekonomin. Amorteringskravet borde inte heller innebära ett lika stort inträdeshinder på bostadsmarknaden som det vore att sänka bolånetaket. Samtidigt vet vi att unga redan idag amorterar ganska mycket och på så sätt påverkas mindre av kravet.

14:47, 11 March 2015

 

alabama80: Hej Hur resonerar man? Jag som är 30+ boendes i hyresrätt med sambo och har hustankar och som inte har hundra tusentals kronor att lägga in i ett nytt boende stängs helt ute från marknaden. Att äga boende är ingen självklarhet men vi som inte är ute på marknaden kan släcka ljuset1

Henrik Braconier: Bostadsmarknaden i Sverige är på många håll kärv. Ansvaret för att bygga mer bostäder är en politisk fråga. Vi måste se till helheten och det är inte rimligt att hushåll skuldsätter dig alltför högt för att kunna köpa sig en bostad.

14:50, 11 March 2015

 

HM: Låt mig förtydliga då: Vad blir lånetaket i exemplet? Värderas bostaden om per automatik till det jag köper den för, eller är det den gamla värderingen som sätter gränsen för vad som är möjligt att låna med den bostaden som säkerhet?

Henrik Braconier: Det finns ett bolånetak på 85 % samtidigt finns det en möjlighet att ta blancolån över taket men hur mycket du får låna är en fråga mellan dig och banken. Vid beräkningen av AK används marknadsvärdet på bostaden när du köpte den.

14:54, 11 March 2015

 

olle: kan banken kräva amortering innan detta datum?

Henrik Braconier: Ja, banken har rätt att göra det.

14:54, 11 March 2015

 

stefan: räknas det som nytt lån när man skriver om sina gamla?

Henrik Braconier: Så länge du bor kvar i samma bostad, dvs samma säkerhetsobjekt, så räknas det inte som ett nytt lån.

14:54, 11 March 2015

 

Danne: Hej Jag och min sambo har skrivit under ett köpekontrakt samt betalat handpenningen på en nybyggnation av en bostadsrätt, inflyttning är beräknad i september Gäller de ev. nya amorteringskraven oss ?

Henrik Braconier: Det är tidpunkten för det bindande köpekontraktet som är avgörande.

14:55, 11 March 2015

 

Hubert: "Detta kommer att innebära att en del bolånetagare köper lite billigare bostäder" Innebär inte detta att de billiga alternativen kommer att bli mer attraktiva och att unga får hårade konkurrens om just dessa? Sen hjälper det inte att sänka kraven för de unga, det håller jag med om.

Henrik Braconier: Det är tänkbart. Samtidigt så tror vi att AK kommer att ha en dämpande effekt på priserna totalt sett.

14:56, 11 March 2015

 

Gösta : Hej, Hur påverkas köpkraften i Sverige av beslutet, blir det ökat deflationstryck?

Henrik Braconier: AK kommer att ha en viss dämpande effekt på efterfrågan i ekonomin.

14:56, 11 March 2015

 

Gå till toppen