Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Helsingborg

Oklart underskott för Hx

Ekonomiskt underskott och missnöjda besökare. Så kan stadsfesten Hx sammanfattas. Stadsrevisionen slår samtidigt ner på att inga kvinnor var med och tog fram programmet.

I augusti i fjol ersattes den tidigare Helsingborgsfestivalen med en stadsfest under namnet Hx. Projektledaren var nöjd, men åtta av tio som svarade på HD:s webbenkät var missnöjda. "Det var för tusan ingen festival", skrev en besökare. Sämre än tidigare festivaler svarade över 80 procent. Missnöjet bekräftas av Hx eget nöjdhetsindex. Målet var 7,5 på en tiogradig skala. Men resultatet blev bara 4,97.
Nu har stadsrevisionen också granskat stadsfesten.
Hx hade en budget på drygt åtta miljoner kronor, varav sex miljoner var bidrag från kommunen. Ett dubbelt så stort bidrag som Helsingborgsfestivalen tidigare fick. Ändå uppstod ett underskott på 252 000 kronor. Lägre sponsorintäkter än budgeterat och högre kostnader för evenemanget och säkerheten bidrar starkt till de röda siffrorna. Samtidigt har Hx befriats från en del personalkostnader som istället bokförts på evenemangsenheten.
Underskottet är alltså egentligen större. Frågan är bara hur stort?
– Vi vill kunna se en helhet. Men tiden ett antal kommunanställda har arbetat med Hx finns inte med. Då ser vi inte hela kostnaden, säger stadsrevisorn Per-Reinhold Olsson.
I år har kommunen uttalat en högre ambitionsnivå med Hx. Fyra miljoner satsas, plus personalkostnader som har lagts vid sidan om.
– Vi förväntar oss att man räknar med dessa. Även om personalen läggs vid sidan om måste den vara med vid redovisningen. Kör man stora projekt vill man veta totalkostnaden, säger Per-Reinhold Olsson.
Och det finns mer som stör kring ekonomin. Revisionen slår ner på att man inte kan härleda redovisade kostnader och intäkter ur ekonomisystemet. Man kan helt enkelt inte bedöma om redovisningen är korrekt.
– Totalen stämmer. Men har kostnader hamnat rätt? Vi kan inte följa en röd tråd och de har svårt att förklara när vi frågar, säger Per-Reinhold Olsson.
Andra problem som lyfts fram är att Hx slutrapport blev rejält försenad och att de som tar fram programmet för stadsfetsen bör ha en jämnare könsfördelning. I fjol var alla män.
– Vi kan inte säga att det ledde till att det bara blev manliga inslag på Hx. Men har man uttalat att man jobbar för jämställdhet är det viktigt att även kvinnor finns med, säger Per-Reinhold Olsson.
Även uppföljningen av evenemanget har brister. Konsultföretaget som skulle göra en besöksundersökning levererade inte. Därför har man inte koll på om tre av åtta mål har uppnåtts.
Man vet inte om det gjordes önskvärda 300 000 besök av 85 000 besökare. Man vet inte heller om man nådde målet att 70 procent av besökarna ska vara helsingborgare eller om tillresta besökare gav en turistekonomisk omsättning på 35 miljoner kronor.
Naturligtvis viktigt att få svar på när kommunen satsar sex miljoner kronor.
– Man fick inte det man handlat upp. Framöver måste man skaffa sig bättre garantier så att det inte upprepas, säger Per-Reinhold Olsson.
I efterhand har man med hjälp av Skånetrafiken, polisen och andra arrangörer bedömt att Hx hade 35 000-40 000 besökare. Regnet skrämde bort många.
Ett annat mål man inte klarade av var den upplevda säkerheten. Däremot lyckades man engagera många handlare, restaurangägare och föreningar i evenemanget.
Tidigare Helsingborgsfestivaler har inte varit i kommunal regi.
– Det här var första gången kommunen skötte det själva. Då är det viktigt att se till att administration och ekonomirutiner fungerar. Viktigt också att ha en bra utvärdering, säger Per-Reinhold Olsson.

Så styrdes Hx

Hx leddes av en styrgrupp med stadens näringslivsdirektör som ordförande. I gruppen ingick tre förvaltningschefer, direktörerna för konserthuset och stadsteatern samt kommunikationsdirektören och evenemangschefen.
Hx har drivits av en projektledare samt ett antal kommunanställda. En programgrupp som bestod av fritidschefen, stadsträdgårdsmästaren, Helsingborgs arenas evenemangsansvarige samt orkesterchefen tog under vintern fram stadsfestens program.
Gå till toppen