Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Familj

Sven Borgvald

Förre chefen för Hälsinge Flygflottilj, F 15, överste Sven Borgvald har avlidit vid 79 års ålder. Närmast sörjande är hans hustru Marianne och sonen Ulf med hustru Lena och sönerna Johan och Fredrik och sonen Per, samt syster och svåger.

Sven Borgvald.
Skåningen Sven Borgvald började i Flygvapnet som aspirant 1955. Efter genomförd flygutbildning på Krigsflygskolan F 5 Ljungbyhed flög Sven Borgvald J 29 Tunnan på F 9, Säve/Göteborg. Han avlade officersexamen 1958. Efter några år som jaktflygare på F 9 blev han flyglärare på F 5. Efter genomgången utbildning på Militärhögskolan och stabsarbete på Försvarsstaben blev han flygchef på F 17 Kallinge, där han flög Lansen. Under perioden 1975-1978 tjänstgjorde Sven Borgvald i Östersund på Milostab NN och på Jämtlands flygflottilj F 4. Sven Borgvalds tekniska grundkunskaper och erfarenheter kopplat till hans ekonomiska intresse medförde att han erbjöds och antog en befattning som överingenjör i Försvarets Materielverk, kopplat till JAS projektet under en tid då detta projekt var hårt ansatt. Sven Borgvald gjorde ett uppskattat och värdefullt arbete och var mycket omtyckt som chef för Systemplaneringen vid Huvudavdelningen för Flygmateriel 1981-87.
Sven Borgvald avslutade sin karriär i flygvapnet genom att vara flottiljchef för Hälsinge Flygflottilj, F 15, Söderhamn 1987-94 Flottiljen ansvarade bland annat för utbildning av alla nya piloter till Viggensystemet. Sven Borgvald var synnerligen lämpad som chef för F 15 bland annat för den ansvarsfulla utbildningen, vilken genomfördes föredömligt.
Redan under tiden på Flygkadettskolan visade Sven Borgvald särskilt intresse för och förmåga i idrott. Det var främst värjfäktning, orientering och flygfemkamp som stod på hans program. Under tiden på F 5 var han också handbollsmålvakt. Med tiden fick han betydande ledaruppdrag för den militära idrotten totalt sett.
Efter det att Sven Borgvald lämnat Flygvapnet var han politiskt engagerad för Moderaterna i Helsingborg. Han valdes 1998 in i kommunfullmäktige och var under en period dess ordförande. Under sin fullmäktigeperiod hade han under en tid även uppdraget som ordförande i Överförmyndarnämnden och för en av Stadsrevisionens revisorsgrupper. Sven Borgvald ledde också under många år som ordförande föreningen Moderata Seniorer i Helsingborg och var då under en period ledamot i Skåneförbundets Seniorråds AU.
Sven Borgvald har haft ett rikt liv med hustru Marianne, familjen och många vänner som alla uppskattade deras gästfrihet. Sven har med omsorg om alla och sin humor skapat en stor vänkrets. Vi kommer alla att minnas honom med tacksamhet.
För Sven Borgvalds kamrater i Flygvapnet och Moderaterna i Helsingborg
Bert Stenfeldt, Olle Svetoft, Carl-Johan Carlborg
Gå till toppen