Båstad

Försäljning nästa för Båstads station

I december börjar tågen att gå i tunneln genom Hallandsåsen. I och med det ska en ny station byggas.

Järnvägsstationen i Båstad läggs ut till försäljning.Bild: Ann Richardsson
I december börjar tågen att gå i tunneln genom Hallandsåsen. I och med detta ska en ny järnvägsstation byggas drygt två kilometer norr om dagens.
Det innebär att dagens station som Båstadhem äger inte längre kommer att användas som förr.
Båstadhem har beslutat att sälja den gamla stationen.
Man konstaterar att stationen årligen går med underskott och att en ny station ska tas i drift senare i år.
– Stationen ska ut via mäklare nu. Vad det blir för pris på fastigheten kan jag inte svara på, men läget är ju inte dåligt alls, säger Jan Ahlström (M), ordförande i Båstadhem.
I stationen finns i dag en lägenhet där en familj bor samt en del där en glaskonstnär har sin verksamhet.
För en tid sedan renoverades stationsbyggnaden utvändigt.
Det är inte enbart stationen som säljs utan även mark i anslutning till den.
– Där finns lite mark vid sidan om också, säger Jan Ahlström.
De bud som kommer in ska tas upp i Båstadhems styrelse. Vilket pris stationen till slut säljs för återstår att se.
I samband med den nya stationen planeras även ett nytt bostadsområde där det ska finnas handel och andra verksamheter.
Enligt kommunens planer är förhoppningen att området ska bli ett attraktivt bostadsområde eftersom det är nära till exempelvis hav, järnvägsstation och motorväg.
Kommunen pekar även på att restiderna söderut kommer att kortas efter att tunneln är klar.
Stationen kommer att bestå av två plattformar, en för norrgående tåg och en för södergående. I närheten ska pendlarparkering och ett torg med bussfickor byggas.
I bussfickorna ska bussar både från Skånetrafiken och Hallandstrafiken kunna stanna.
Här ska även finnas en mindre park samt taxiplatser, cykelparkering och avsläppningsplatser.
Tanken är att torget ska bli ett slags centrum för den nya stadsdelen.
På bottenvåningen i de olika fastigheterna ska finnas olika verksamheter. Exempelvis kafé.
Gå till toppen