Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Kommunen får kritik för brist på kulturvård

Höganäs kommun struntar i om gamla kulturmiljöer rivs eller förfaller. Det menar tidigare stadsantikvarien Henrik Ranby och före detta samhällsbyggnadschefen Kerstin Nilermark som vill att länsstyrelsen griper in.

I en skrivelse till länsstyrelsen uttrycker Henrik Ranby och Kerstin Nilermark, båda tidigare anställda av Höganäs kommun, stor oro över hur arbetet med att skydda gamla kulturmiljöer sköts.
De vill att länsstyrelsen granskar hur kommunen valt att prioritera ner detaljplaner för områden med riksintresse till förmån för arbete med att exploatera.
– Fram till för fem år sedan skedde bevarandeplaneringen i en viss takt, men de senaste fem åren har den stannat av, säger Henrik Ranby.
Enligt egen uträkning, medan han ännu var anställd av Höganäs kommun, fanns 550 hus som har rätt till kulturskydd, men av vilka endast 350 är det.
– Idag kulturskyddas 0,3 hus om året vilket betyder att det aldrig kommer att gå att skydda resten inom en rimlig tidsperiod. Istället rivs de eller förfaller, säger han.
I brevet till länsstyrelsen beskrivs en laglös situation i bygglovshanteringen. Med gamla detaljplaner utan bevarandeintresse, som till exempel i Mölle från 1940-talet, blir det en juridiskt knepig situation när hänsyn samtidigt ska tas till riksintressen.
– Det blir subjektiva prövningar som varken är bra för fastighetsägare eller handläggare, säger Henrik Ranby.
Sedanhans tjänst drogs in är det bygglovshandläggarna som ska stå för den antikvariska expertisen i yttranden till byggnadsnämnden vilket beskrivs som "en mycket pressande situation".
Ingen detaljplan med bevarandeintresse har vunnit laga kraft i Mölle trots att länsstyrelsen 2008 uppmanat kommunen att skydda kulturmiljön, påpekar brevskrivarna.
Vidare är de oroliga för att arbetet med den nya kulturmiljöplan som ska tas fram tillsammans med Bjuv och Ängelholm kommer att ske på bekostnad av konkret bevarandearbete.
Sverker Tingdal, stadsarkitekt som ska ta fram den nya kulturmiljöplanen, har inte läst skrivelsen och vill inte kommentera innehållet. Byggnadsnämnden ordförande Gustaf Wingårdh (M) vill också vänta med uttalanden.

Att vårda och levandegöra

Kulturmiljö är den miljö som påverkats eller formats av mänsklig aktivitet. Kulturmiljövård är att vårda, förvalta, levandegöra och sprida kunskap om kulturvärden hos fornlämningar, bebyggelse och kulturlandskap. Ett område av riksintresse för kulturmiljövården är en kulturmiljö som är unik i sitt slag.
Gå till toppen