Landskrona

Kommunchefsavhopp kostade 4,5 miljoner

Än en gång skakas Landskrona stad av ett avhopp på högsta nivå: stadsdirektör Susanne Öström meddelar att hon slutar efter konflikt kring ny toppchef.

Susanne Öström säger upp sig från posten som stadsdirektör, och säljer bostadsrätten på Strandvägen.
I fredags blev det officiellt: Susanne Öström blev den fjärde på åtta år att lämna posten som kommunens högsta tjänsteman, tidigare kommunchef, nu kallad stadsdirektör.
Omständigheterna har varierat, men en sak har de gemensamt: förutom att det varje avgång blivit ett glapp i letande efter en ny person på posten har det kostat pengar varje gång:
Kostnaden för uppsägningarna sedan 2007 är 4,5 miljoner kronor, plus sociala avgifter – uppsägningslön, avgångsvederlag, och kostnader för nyrekrytering (se faktaruta nedan).
Det enda skäl hon hänvisar till är den politiska majoritetens (FP, M, MP, SD) beslut att inrätta en ny tjänst som utvecklingschef, vid sidan om den övriga politiska organisationen – direkt under kommunstyrelsen, och inte med henne som chef.
– Det jag anställdes till för två år sedan förändrar man nu. Då blir detta uppdrag omöjligt, med mina ledarvärderingar, säger Susanne Öström.
Hon tycker allt fungerat bra – fram till i höstas efter valet.
– Då började man diskutera, men har inte haft behovet av en dialog med mig, som högsta tjänsteman i lednings- och styrningsfrågor. Och sedan presenterade man det färdiga förslaget om utvecklingschef. Då blir ju mitt förtroende för dem stukat. Förtroendet måste vara ömsesidigt, säger Susanne Öström.
– Det är viktigt för mig, och för att vara trovärdig när man leder en stor organisation.
Ingen från treklövern har uttryckt något misstroende mot stadsdirektören, trots oenigheten med henne på den här punkten.
– Kommunstyrelsen har antagit ett utvecklingsprogram för Landskrona som tar sikte på den nya situation staden befinner sig, att vi behöver locka till oss investeringar. I delar av programmet har Susanne en annan uppfattning, och väljer att sluta. Det tycker jag är tråkigt, men samtidigt måste jag naturligtvis respektera det, säger Torkild Strandberg (FP), kommunstyrelsens ordförande.
Hade hon kunnat fortsätta trots invändningarna?
– Ja, absolut. Det har jag kommunicerat både offentligt, internt och i dialogen med Susanne, säger Strandberg.
Madelene Eriksson är ordförande för tjänstemannaförbundet Vision i Landskrona. Hon beklagar avhoppet.
– Det är en stor förlust. Vi blev glada när hon kom hit och visade sig vara en kraftfull kvinna med skinn på näsan, och som kunde få organisationen att landa. Det är oerhört tråkigt att hon slutar, säger Madelene Eriksson.
Läs mer:Kompakt motstånd från fack mot ny chef
Den stora omsättningen har inte varit bra, menar Madelene Eriksson:
– Det hinner aldrig bli något lugn i organisationen.
Oppositionsrådet Jonas Esbjörnsson (S) tycker att kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg har ett stort ansvar i den uppkomna situationen, när han och de övriga styrande partierna drev igenom inrättandet av en ny utvecklingschef trots massivt motstånd – från stadsdirektören, oppositionen och facken. Skälet var otydligt ledarskap.
– Som kommunstyrelsens ordförande måste man vara mer hörsam. Man måste kunna lyssna på vad andra tycker, säger Jonas Esbjörnsson.
Han tror att de många avhoppen på tjänsten kan göra det svårare för staden att rekrytera nya toppchefer.
– Vi behöver en organisation som har arbetsro, då kan vi inte hålla på och byta chefer hela tiden, säger Esbjörnsson.
Fjärde stadsdirektören som slutar på åtta år: vad säger den ruljansen om Landskrona stad?
– Ingenting. Det är olika bevekelsegrunder i alla de fallen, säger Torkild Strandberg.
Vilket är ditt ansvar som kommunstyrelsens ordförande för att det blir så här gång på gång?
– Det är klart att jag har ett ansvar i detta, säger Strandberg – men upprepar att Susanne Öström valt att sluta själv.
Vilka konsekvenser blir det av den här omsättningen på topposten?
– Det är naturligtvis bättre om människor stannar på den här typen av tjänster för en längre period.
Hur ser du på konsekvenser i pengar, i organisationen?
– Det är inte bra. Det måste vi framåt hantera och se till att bli bättre på, säger Strandberg.
Stefan Johansson går in som tillförordnad stadsdirektör, en tjänst han haft tidigare i avvaktan på permanent chef.
Susanne Öström har ett halvårs uppsägningstid. Hon kommer att vara arbetsbefriad under uppsägningstiden, men stå till kommunstyrelsens förfogande för konsultationer.
Under april månad har hon varit sjukskriven, och antyder att det hänger ihop med den senaste tidens press:
– Jag är en människa som alla andra. Är man pressad en längre tid så reagerar kroppen till sist. Då är det en varningssignal för en själv.
När vi pratar sitter hon i soffan i bostaden i Värmland, där hennes man är baserad som egenföretagare.
– Vi hade tanken att bege oss till Landskrona där vi har en bostadsrätt. Men som läget är nu så säljer vi bostadsrätten i Landskrona. Så får vi se vad det blir i nästa steg, säger Susanne Öström.

Så mycket kostade kommunchefsavgångarna

Leif Borg satt i många år på posten som kommunchef. Från och med att Sergio Garay anställdes februari 2005 har det varit ruljans på posten.
Sergio Garay: slutade augusti 2007 efter drygt två år. "Passar inte in i den framtida kommunorganisationen", tyckte kommunstyrelsens nyblivna ordförande Torkild Strandberg. Uppsägningslön : 384 000 kr; avgångsvederlag: 1 152 000 kr.
Peter Billquist: Den första med titeln "stadsdirektör". Tillträdde knappt ett år senare, slutade "på egen begäran efter att ha fullgjort vad han tyckte var sitt uppdrag", enligt Strandberg. Var särskild stadsutvecklare under två år, med lön 775 000 kr. Rekryteringskostnader 344 000 kr.
Christer Pålsson: Tillträdde två år senare, fick sparken januari 2013, efter fyra månader ("ett mycket stort misstag, enligt Torkild Strandberg). Uppsägningslön: 537 000 kr; avgångsvederlag: 270 000 kr, rekryteringskostnader 306 250 kr.
Susanne Öström: tillträdde fyra månader senare, maj 2013. Slutar nu alltså efter mindre än två år. Uppsägningslön: 723 577 kr,
Summa: 4 491 827 kr plus sociala avgifter på avgångsvederlag och lön
Gå till toppen