Helsingborg

Lokala matvaror tar plats på hemmaplan

Intresset för närodlat håller i sig och många fortsättar att önska en saluhall i Helsingborg. På Sofiero gård driver fem lokala matproducenter en butik ihop.

I det gamla stallet på Sofiero gård har fem företag med lokalt producerad mat slagit sig samman och öppnat gemensam butik.
Jordbruksverkets undersökningar visar allmänt ett stort intresse för närodlat och lokala matvaror och Helsingborg följer strömmen.
Här har kommunen utrett förutsättningarna för en saluhall. Oxhallen har öppnat i de gamla slakthuskvarteren på Bredgatan och livsmedelsbutiker marknadsför sig som saluhallar. Men steget därifrån till Sofiero gård är långt, menar Åsa Sjöblom från Kullasparris.
– Ja, vi är ingen saluhall. Våra kunder uppskattar lugnet här. En saluhall med till exempel ölservering är en helt annan miljö, säger hon.
Några av matproducenterna på Sofiero har också sålt sina varor på Oxhallen. Det finns flera skäl till att de nu har egen butik, enligt Åsa Sjöblom.
– Dels för att vi säljer basvaror, som potatis och rotfrukter i lösvikt. Dels vill vi hjälpas åt eftersom flera av oss har fullt upp med försäljning hemma också.
Hon berättar att butiksplanerna tog form under en studieresa till Skottland. Resan var en del i ett av EU:s Leaderprojekt. Efteråt bildade de fem företagen en ekonomisk förening för gemensam försäljning.
Först tänkte de ha en varubuss som kunde åka runt, ungefär som en fiskbil. Men det blev för dyrt och krångligt och istället fick de lokal på Sofiero gård.
De öppnade redan i fjor men då i ett litet dragigt utrymme. Strax före påsk slogs istället dörrarna upp till gårdens gamla stall. Vägg i vägg ligger en blomsterhandel som gårdens ägare Jessica Nederman driver.
Bara några kilometer norrut ligger Kulla Gunnarstorps gårdsbutik. Men Åsa Sjöblom räds inte konkurrens, kunderna ska nog räcka till.
Ett större problem för Sofiero gård just nu är vägarbetet nedanför Tinkarpsbacken som stängt Drottninggatan. Nästan inga bilar kör förbi.
– Jag har frågat både kommunen och Trafikverket om vi kan få sätta skyltar antingen här eller ute vid 111:an. Men jag får aldrig något svar, säger Jessica Nederman.
Så länge har hon och Åsa Sjöblom ställt en skylt vid Sofieros stora p-plats. Kanske någon rododendron-turist kan lockas upp till det gamla stallet.

Intresset för närodlat

Jordbruksverket har under fyra år undersökt konsumenternas matvanor och attityder till mat.
2014 uppgav 67 procent att de gärna betalar lite mer för svenska råvaror. 2011 var motsvarande andel 53 procent.
Personer över 55 år är mest intresserade av att handla svenskt och närproducerat, särskilt kvinnor. Intresset är större i södra än i norra Sverige.
Källa: Jordbruksverket
Gå till toppen