Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Örkelljunga

Säger nej till ansvar

Vem ska ta ansvar för Multofabrikens förorenade områden efter giftskandalen?

Provtagningsplanen är uppdelad i tre steg över en längre period och omfattar fabriksområdet och ett område runt detta.
Örkelljunga kommun har fått frågan från länsstyrelsen. David Lalloo, handläggare på länsstyrelsens miljöenhet, noterar att det finns en färdig riskbedömning av objektet. Av den framgår att åtgärder är nödvändiga.
Enligt Naturvårdsverket är objektet typiskt sett ett sådant som skulle kunna få statliga bidrag. Kommunen eller Statens geologiska undersökningar (SGU) föreslås som huvudman.
Inför det möte som ansvariga på myndigheterna vill ha –  om vad det innebär att driva ett statligt projekt och vad ett huvudmannaskap innebär i praktiken –  är kommunalrådet tveksam till om kommunen mäktar med det.
– Jag tror inte vi har personal så att vi klarar av det. Jag tror att det skulle bli jättetungrott för oss, säger Carina Zachau (M).
Det var efter tips från före detta anställda som länsstyrelsen hittade ett 70-tal gifttunnor med cyanid dumpade i en mosse vid Multofabriken i Skönna.
2013 gjorde länsstyrelsen en miljöteknisk undersökning av Skönna mosse och hittade både cyanid och avfettningsmedel i form av klorerade ämnen.
I mars/april togs vattenprover i 18 dricksvattenbrunnar inom en radie av 500 meter från mossen. Cyanid hittades inte, men klorerade ämnen fanns i elva av brunnarna. Halterna låg under gränsvärdet för vad som är godkänt som dricksvattnet, men förekomsten visar att gifterna har spridit sig i marken.
I november 2014 fortsatte undersökningarna med själva fabriksområdet. Redan efter första dagen noterades förekomst av trikloretylen, som användes vid avfettning.
Den miljötekniska undersökningen utfördes av Sweco Environment AB och finansierades av Electrolux ihop med TA Hydronics och Abu Garcia och ska vara ett underlag för en bedömning av riskerna - inte för en eventuell åtgärd.
På fastigheten har verkstadsindustri bedrivits mellan 1948 till åtminstone 1985.
Gå till toppen