Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Landskrona

Glumslöv får ny samlingspunkt

Mitt i Glumslöv, på den så kallade Trekanten, planeras för tre flerfamiljshus med ett 30-tal lägenheter och handel i bottenplan. Ett torg och en rondell ingår också i planerna.

Det är HSB som ligger bakom planerna att bygga tre hus på höjden på den tomma ytan vid korsningen mellan Glumslövsvägen och Heimdalsgatan/Ålabodsvägen.
Husen väntas bli fyra våningar höga med den fjärde våningen indragen.
Planen gör det också möjligt för till exempel en livsmedelsbutik och vårdboende i botten på husen.
I detaljplanen som är under arbete finns också ett torg. Dessutom ska korsningen bytas ut mot en rondell.
– Det blir en samlingsplats för byn. Här ska bland annat bussarna stanna. Rondellen gör också att hastigheterna sänks och att det kan bli en säker passage till skolan, säger tillförordnade stadsbyggnadschefen Johan Nilsson.
Detaljplaneförslaget har varit ute på samråd där allmänheten fått säga sitt. Inledningsvis var planen att husen skulle bli fem våningar vilket många reagerat mot. Därför har stadsbyggnadsförvaltningen i ett reviderat förslag "tagit bort" en våning.
Även länsstyrelsen har kommit med synpunkter på byggplanerna. I närheten hade företaget Järnkonst tidigare verksamhet och länsstyrelsen uteslöt inte att föroreningar kan ha spridits till platsen. En fördjupad undersökning har därför gjorts och den visar inte på några allvarliga föroreningar.
Trafikverket har inte yttrat sig om bebyggelsen. Däremot ställer sig verket positivt till att man planerar för en cirkulationsplats, alltså rondell, eftersom en sådan skulle höja trafiksäkerheten. Verket påpekar också att det kan krävas bulleråtgärder för att det ska bli en god boendemiljö. Det håller förvaltningen med om.
Några av de närboende har inte varit så förtjusta i tanken att deras egna fastigheter skuggas och att de förlorar utsikt. Några har också tyckt att bykänslan försvinner.
Nu fortsätter arbetet med att detaljplanen skickas ut på en så kallad granskningsrunda, där bland annat sakägare ska få säga sitt.
Johan Nilsson räknar med att om det inte händer något oförutsett så kan detaljplaneförslaget klubbas av kommunfulläktige under hösten.
Gå till toppen