Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Grannarna kritiska mot e-handelslagret

Planen är att Acrinovas nya lager ska bli 13 800 kvadratmeter stort och 211 meter långt.

Den första av fem storlager som kan hamna mellan E6 (överst) och Helsingborgsvägen (närmast). Byggloven ska nu delas upp och taket vinklas så att bygghöjden upp till takfoten blir åtta meter. Skiss: Ängelholms kommun.
Det var i december som Acrinova AB skrev exploateringsavtal med Ängelholms kommun på 112 000 kvadratmeter kommunal mark intill E6 i Varalöv.
Det har varit full fart i projektet från början. I den första etappen har Acrinova köpt 25 000 kvadratmeter för en byggnad på 13 800 kvadratmeter som ska utföras av Lindab. Enligt företagets egen information på aktietorget.se är den budgeterad till 85 miljoner kronor.
En bygglovsansökan lämnades in 27 februari och företaget hoppas på verksamhetsstart våren 2016.
Närmast grannar är sex fastigheter med tomter gränsande till Helsingborgsvägen. Fem grannar har lämnat in liknande invändningar mot bygglovsansökan. Grannarna skriver att de inte opponerade sig när den nya detaljplanen för småindustri drevs igenom förra året, men att det planerade lagret är för stor och kompakt för att passa in. Bland annat är fasaden mot Helsingborgsvägen tänkt att bli 211 meter lång.
De är också skeptiska till den uppgivna trafikmängden till fastigheten på 20 lastbilar per dygn och begär att en trafikutredning görs.
Förutom grannyttranden har Eon meddelat att de vill ändra en gasledning och att den tänkta byggnaden går för nära en av deras transformatorstationer.
Grannen Peter Zachrison var med när Biltema ville bygga två stora hallar på samma plats, ett projekt som drogs tillbaka 2007, och ser likheter.
– Nu är vi tillbaka på ruta ett igen. Det här är inte i närheten av det småskaliga industriområde som det var tänkt, säger han.
Acrinovas lagerfastighet ritades från början med platt tak och en bygghöjd på nästan tio meter, vilket är två meter högre än vad detaljplanen tillåter.
Göran Månsson, vd för företaget, bekräftar via mejl att företaget efter ett möte på kommunen i torsdags nu ändrar sin ansökan så att den inte avviker från bestämmelserna i detaljplanen och att han hoppas att politikerna i Myndighetsnämnden godkänner bygglovet efter det.
Men även om taket nu ritas om och vinklas för att passa in i detaljplanen kommer totalhöjden fortfarande att vara nästan tio meter. Till det kommer en markhöjning på mellan 40 centimeter och en 1,5 meter.
Anpassningen till omgivningen är en annan fråga. Även om detaljplanen medgav fem stora industribyggnader var fasaderna närmast Helsingborgsvägen tänkta att variera i höjd för att ge ett mindre kompakt intryck. Så är inte fallet i ansökan, där den tillåtna byggytan maximerats.
Närmare E6 vill företaget uppföra en vattencistern som ska kunna serva samtliga byggnaders sprinklersystem. Cisternen blir då 15 meter hög, vilket inte heller ryms i detaljplanen. Uppstickande delar får ha högst 12 meters höjd. Nu läggs tornet i ett eget bygglov för att ha större chans att bli godkänt.
– Man kan få lov att göra begränsade avvikelser från detaljplan för nödvändiga byggnader, om det är förenligt med detaljplanen. Men då måste man också ta in grannhörande, säger bygglovsarkitekt Johan Maniet på Ängelholms kommun.
För förbipasserande kan det se ut som att bygget redan har startat, eftersom omfattande schaktningsarbeten pågår på tomten. Men det får företaget göra i kraft av ett beviljat marklov för att anlägga industrigata, vatten och avlopp enligt detaljplanen. Det ingick i avtalet.
– Annars hade kommunen bekostat markarbetet och sålt tomter därefter, säger Johan Maniet.

E-handelskluster

Acrinova AB registrerades 2014 och börsintroducerades i februari.
Om fyra-fem år vill bolaget ha fem storlager i Varalöv.
Affärsidén beskrivs som ett e-handelskluster, där företag som bedriver handel över internet ska samverka inom lagerhållning och distribution.
Avsikten är att bygga logistikfastigheter i tre etapper med en sammanlagd lokalyta på 56 000 kvadratmeter.
Gå till toppen