Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Helsingborg

Hålan måste saneras från gift

Föroreningar har hittats i marken på Drottninghög. Både vid odlingslådorna och i Hålan vid badet.

Därför måste marken saneras innan kommunen genomför planerna på bland annat utegym och beachvolleyplan i Solhålan och plantering av fruktträd vid stadsodlingen.
Solhålan, som kommunen nu kallar det, är ett gammalt grustag. Efter nedläggningen på 1960-talet fylldes det igen med bland annat byggrester och rivningsmaterial.
– Vi har gjort en markundersökning och som väntat finns det föroreningar i marken. Men det är inte farligt att vara i området, säger Magnus Kjellsson, projektingenjör på stadsbyggnadsförvaltningen.
I Solhålan har man bland annat hittat för höga halter av giftet PAH och metallerna zink och bly. Och i marken vid odlingslådorna påträffades DDT. Det är ett bekämpningsmedel som bryts ned långsamt. Förmodligen handlar det om rester från tiden då det fanns en fruktodling på Drottninghög.
Själva odlingslådorna innehåller däremot inga föroreningar eftersom ny jord har använts i dem.
– På grönytorna vid badet är det också rent, och även vid den gamla lekplatsen, säger Magnus Kjellsson.
Till hösten är det tänkt att saneringen och projektet i Solhålan ska genomföras. Hela området kring Drottninghögsbadet ska lyftas och det kommer även att bli en ny entré från Regementsvägen och nya gång- och cykelvägar.
Samtidigt ska stadsodlingen utökas, bland annat med nya fruktträd och kanske också ett växthus.
Sju miljoner kronor finns avsatt, och Magnus Kjellsson tror inte det kommer att överskridas på grund av saneringen.
– Inte om man kan effektivisera och samordna med de grävningar som ändå måste göras för ett nytt underjordiskt dagvattenmagasin, menar han.
Om några veckor räknar han med att få svar på den fördjupade miljöriskbedömning som nu ska göras och som ska ligga till grund för hur arbetet ska genomföras.
Gå till toppen