Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Stopp för schaktmassor

En markägare förbjuds av Ängelholms kommun att lägga massor på en fastighet eftersom ändamålet inte är glasklart.

Det var för ett år sedan som en markägare i södra Ängelholm anmälde att han ville fylla ut åkermark med 8 000 ton schaktmassor från schaktningsarbete.
Markägaren uppgav att markytan var för låg och sank och behövde höjas med 1,5 meter. Sökande uppgav att det rörde sig om rena massor, men någon exakt nivå på föroreningsgraden kunde inte uppges. Därför landade tillsynen på Ängelholms kommun. Senare framkom att det kunde bli mer massor från flera olika ställen.
När kommunen skrev ett beslut med restriktioner på den ursprungliga ansökan överklagade markägaren till länsstyrelsen. I sitt överklagande skrev han att han nu inte längre ville förbättra åkermarken, utan hade för avsikt att bygga bostäder. Därför ville han lägga upp till 75 000 ton på fastigheten.
Länsstyrelsens beslut var att skicka tillbaka ärendet till Ängelholms kommun för en samlad bedömning av alla de olika uppgifter som sökande lämnat. Det har nu miljökontoret gjort, på delegation av myndighetsnämnden.
Resultatet blev ett förbud mot att fylla ut fastigheten med schaktmassor eftersom motivet i dagsläget är oklart. Det finns vare sig detaljplan eller bygglov som styrker att marken kommer att bebyggas i någon nära framtid. Dessutom är uppgifterna om var massorna kommer ifrån och vilken föroreningsgrad de har vaga.
Handläggare Lotta Wallin på Ängelholms miljökontor säger att lagen inte tillåter att man fyller ut mark för att bli av med massor. Man kan till exempel inte lägga upp en bullervall om det inte finns ett dokumenterat problem med störande buller.
– Men är det väl klart och planlagt och det finns ett bygglov på marken, då kan markägaren ansöka på nytt, säger hon.
Området är i dag åkermark utan kända föroreningar och ligger intill en bäck.

Föroreningsgrad avgör

Det som avgör vilka tillstånd som behövs för utfyllnad med jordmassor är graden av föroreningar i materialet. Det regleras i miljöprövningsförordningen och i Naturvårdsverkets handbok.
Finns risk för föroreningar måste man begära tillstånd hos länsstyrelsen eller anmäla till kommunen.
Utanför detaljplanelagt område kan det räcka att samråda med länsstyrelsen, men då måste föroreningsgraden vara känd och syftet klart.
Gå till toppen