Sverige

Nytt amorteringskrav på väg

Regeringen och allianspartierna är överens om att skärpa amorteringskraven. Men för att komma vidare krävs en lagändring och det är därför oklart när nya, skärpta krav kan införas.

— Huvudspåret framåt är att vi kommer att se hur man kan ge Finansinspektionen (FI) mandat att gå vidare med ett amorteringskrav, säger finansmarknadsminister Per Bolund (MP) efter att ha träffat företrädare för de fyra allianspartierna.
— Vi tittar på hur man kan genomföra de förslag som har varit uppe till diskussion.
För en månad sedan meddelade FI att den inte går vidare med sitt förslag om amorteringskrav, eftersom den legala grunden ifrågasattes. Sedan dess har det rått oklarhet kring hur regeringen tänker agera för att tackla hushållens höga skuldsättning.
Efter ett möte på finansdepartementet mellan regeringen och de ekonomisk-politiska talespersonerna från allianspartierna råder samsyn om att amorteringskulturen måste förbättras. Exakt hur är en fråga för fortsatta diskussioner.
— Vi är inte alls framme vid om det ska lagstiftas om amortering eller om det ska finnas ett utrymme att rekommendera, och om hur flexibla reglerna ska vara, säger Ulf Kristersson, Moderaternas ekonomisk-politiske talesperson.
— Alla människor är olika, har olika inkomster och olika betalningsförmåga, vi hamnar i olika livssituationer — det gör att den här grundläggande amorteringskulturen inte kan vara helt oflexibel. Den måste ta hänsyn till att människor hamnar i livssituationer som är olika.
FI:s krav skulle ha börjat gälla i augusti, men det är oklart när nya krav kan vara på plats.
— Det kräver en lagändring, som det ser ut i dag, och då är det en ganska lång process. Vi jobbar så fort det bara går, säger Bolund.
I debatten efter FI:s besked har avtrappade ränteavdrag varit ett återkommande tema. En känslig fråga, både politiskt och för bolåntagarnas plånböcker.
— Ordet nämndes och vi var överens om att det inte är en aktuell fråga just nu, säger Ulf Kristersson.
Gå till toppen