Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Ängelholm

Viteshot på kvarts miljon för fortsatt tippning

Lantbrukaren Mats Persson hotas med vite om han inte slutar lägga massor på sin åkermark. Länsstyrelsen anser att verksamheten blev mycket mer omfattande än vad de godkänt.


I ett och ett halvt år har massor körts till åkrar intill E6 i höjd med Höja-infarten.Bild: Niklas Gustavsson
I över ett år har jord- och schaktmassor från olika entreprenader körts till åkrar vid infarten till Höja från väg E6. Länsstyrelsen har i flera beslut godkänt verksamheten, där syftet angetts var att förbättra sank åkermark så att den blir odlingsbar. Tillstånden var tidsbegränsade till fem år och förenat med vissa försiktighetsmått.
Men klagomål från grannarna på den omfattande trafiken fick miljökontoret i Ängelholm att tidigt fatta misstankar och trycka på länsstyrelsen om att göra tillsyn. En mätning som miljökontoret utförde i början av våren pekade mot att marknivån på vissa ställen höjts med upp till tre meter. Enligt en uppskattning skulle omkring 45 000 kubikmeter jord ha tillförts området.
Nu föreläggs lantbrukaren med hot om vite på 250 000 kronor att sluta ta emot massor. Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.
Det förenklade samrådet med länsstyrelsen, som är tänkt att användas vid mindre åtgärder, upphör också eftersom länsstyrelsen anser att verksamheten blivit mycket mer omfattande än vad som var tänkt och att den snarare kommit att handla om "såväl melllanlagring som återvinning av mycket stora mängder massor". Handläggaren skriver att det tillförts så mycket jord att de inte är rimligt att man skulle kunna jämna ut dem och ändå hålla de försiktighetsmått som gavs i tidigare beslut. Dessutom har massor lagts på mark som inte skulle fyllas ut.
Därför ska verksamheten enligt länsstyrelsen prövas enligt miljöbalken. Innan någonting mer får göras måste verksamhetsutövaren göra en anmälan till Myndighetsnämnden i Ängelholm. Det blir sedan upp till nämnden att avgöra vilka tillstånd som behövs.
Mats Persson har själv inte läst beslutet ännu och har inte tagit ställning till hur han ska agera.
Han har tidigare sagt att han anser sig ha tillstånd att ta emot massor fram till 2019. Nu säger han att han tänkt avsluta projektet i år och lägga tillbaka matjord som tillfälligt mellanlagrats vid sidan av utfyllnadsområdet.
– Jag kan inte sluta mitt i. Tanken är att ta emot några månader till och sedan banda av med schaktmaskin, annars blir det en svacka mitt härpå, säger han.
Mätningen som gjorts av Ängelholms kommun underkänner han helt.
Hur mycket massor har du tagit emot?
– Hur mycket behöver jag inte nämna här i tidningen.
Trafikverkets egna entreprenörer har även uppmärksammat infartstrafiken från landsvägen till området med tunga fordon. Lantbrukaren hävdar att infarterna är gamla och att inget tillstånd därför behövts. Frågan utreds nu av Trafikverket.
Det som avgör vilka tillstånd som behövs för utfyllnad med jordmassor är graden av föroreningar, och hur marken är planerad. Det måste också vara tydligt av vilken anledning utfyllnaden sker.
Gå till toppen