Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Dömdes för bristeri bolagets bokföring

Fem personer dömdes bokföringsbrott och skattebrott.

I företaget utfördes arbeten på entreprenad och man ägnade sig också åt en del försäljning. Bolaget försattes i konkurs i början av 2011. Därefter fortsatte verksamheten på ungefär samma sätt i ett annat bolag. Det skedde fram till att också detta bolag försattes i konkurs i slutet av 2012.
De fyra inblandade personerna har kopplingar till Bjuv och Klippan.
I domen bekräftas de brister i bokföringen som det redogjordes för i åtalet. Det har inte gått att följa händelserna i företaget med hjälp av bokföringen. Bristerna har också varit sådana att Skatteverkets kontrollverksamhet har försvårats.
En central fråga under utredningens gång har varit vilka som faktiskt ska ta det straffrättsliga ansvaret för bristerna i bokföringen. Åklagaren har riktat sin ansvarstalan såväl mot de personer som påståtts vara de faktiska ställföreträdarna för bolaget som de personer som varit ställföreträdare i juridisk mening.
De båda män som varit bolagets företrädare i praktiken döms för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Det ansvaret står det klart att den ene av dem haft också för bolag nummer två, efter första konkursen.
Enligt rätten framgår det tydligt att det varit dessa män som stått för verksamheten och att de varit medvetna om att bokföringen inte skötts som den skulle. De anses därför ha haft ett uppsåt när de åsidosatt detta.
Om tingsrätten valt fängelse som påföljd hade det blivit tre månader i det ena fallet och fyra i det andra. Rätten har dock kommit fram till att risken för återfall i brott inte är stor och bestämt sig för påföljden villkorlig dom i kombination med samhällstjänst.
Bolagets legala företrädare döms också för bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll. Också här blev det villkorlig dom.
Det står klart att företrädaren inte fått så mycket information om verksamheten och mest haft en formell funktion. Rättens bedömning är ändå att det handlat om grov oaktsamhet när det gäller bokföringsplikten.
På liknande sätt resonerar rätten när det gäller de två personer som stått som företrädare för det bolag som bildades efter den första konkursen. Enligt domen har dessa personer haft relativt lite insyn i bolaget och inte haft något uppsåt. Men man pekar också på att de inte heller tagit reda på de faktiska förhållandena.

Bokföringsbrott

Brottet innebär att man med avsikt eller av oaktsamhet åsidosätter den skyldighet som regleras i bokföringslagen. Straffet är fängelse i högst två år. Vid ringa brott blir det böter eller fängelse i högst sex månader. Om brottet bedöms som grovt fängelse i lägst sex månader och högst sex år.
Källa: NE
Gå till toppen