Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: "Många människor har fått jobb och bättre hälsa och stadsdelen är inne i en positiv spiral."

Samarbete har gjort det möjligt att vända utvecklingen på Planteringen, den stadsdel som haft Helsingborgs högsta arbetslöshet och ohälsotal.
Det skriver fyra företrädare för samordningsförbundet Finsam.

Odlingartillsammans med de boende har ingått i förvandlingen av Planteringen.Bild: Emil Langvad 2014
Utanförskap är en av vår tids stora utmaningar. Orsakerna kan variera, men bästa sättet att bryta ett utanförskap är genom arbete och social delaktighet. Att sätta upp långsiktiga mål för hur många nya jobb som ska skapas till år X är lätt, svårare är att verkligen skapa dem.
I fyra år har PlantEra PlantÄra-kontoret funnits i stadsdelen Planteringen i Helsingborg. Satsningen har gett många människor som bor i området jobb och bättre hälsa men även skapat en positiv utveckling för stadsdelen.
På PlantEra PlantÄras kontor finns bland andra studie- och yrkesvägledare, arbetsförmedlare, sjuksköterska och personal från Försäkringskassan som samarbetar över myndighetsgränserna.
Samarbetet har gjort det möjligt att vända utvecklingen på Planteringen, den stadsdel som haft Helsingborgs högsta arbetslöshet och ohälsotal.
Bakom PlantEra PlantÄra står samordningsförbundet Finsam, där Helsingborgs stad, Arbetsförmedlingen, Vårdcentralen/Region Skåne och Försäkringskassan ingår.
Satsningen på PlantEra PlantÄra är långsiktig och med hållbara lösningar som står sig över tid. Arbetet är en process och inte ett projekt med en början och ett slut.
Målet är att fler som bor påPlanteringen ska få arbete, utbildning och bättre hälsa. De kanske viktigaste erfarenheterna är att fler människor har tagit kontakt med kommunen, Arbetsförmedlingen, vårdcentralen och Försäkringskassan.
PlantEra PlantÄra ser till hela människan och samarbetet mellan myndigheterna gör det lätt att fatta snabba beslut. Styrkan är just samverkan över myndighetsgränseroch att det får ta tid att utveckla de nya arbetsformerna.
Under fyra har PlantEra PlantÄra-kontoret arbetat med 268 arbetslösa personer. Av dem har 135 fått arbete och 34 har börjat studera. Det betyder att 63 procent lämnat sitt utanförskap.
De som fått hjälp vittnar om hur de blivit sedda och lyssnade på. Något som fått dem att våga se nya möjligheter när det gäller arbete, utbildning och hälsa. Och ökat deras förtroende för myndigheterna.
Stadsbyggnadsförvaltningen har bidragit till Planteringens positiva utveckling genom att bygga om gator, torg, parker och lekplatser. Odlingartillsammans med de boende har stärkt den sociala samhörigheten. Brottsförebyggande arbete från stadens förvaltningar har minskat brottsligheten och skadegörelsen kraftigt och gjort stadsdelen tryggare. En jämförelse av brottsstatistiken för 2012 och 2014 perioden 15 juni-15 september visar att antalet anmälningar gått från totalt 90 till 18, när det gäller bränder, skadegörelse, klotter, bilinbrott, inbrott, cykel- och mopedstölder samt misshandel. Klottret minskade från 45 anmälningar 2012 till nio 2014.
Sveriges första stadsdelsmammor, kvinnor som bor i området, hjälper till med integrationen. Ett ungdomsråd har bildats och många i området har börjat träna och sköta om sin hälsa. I dag tränar ett fyrtiotal kvinnor på Planteringen zumba varje torsdag. Lika många personer – både kvinnor och män – deltar i styrka och balans. Under de senaste åren har totalt cirka 180 personer engagerat sig i olika träningsaktiviteter.
Nu går PlantEra PlantÄras tid med samordningsförbundet Finsam mot sitt slut. Men Helsingborgs stad, Region Skåne, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan fortsätter på det lokala kontoret. Arbetsförmedlingen utökar dessutom till två arbetsförmedlare. Vårdcentralen bjuder in till hälsokvällar och finns till hands för de boende i området. En kontaktperson från Försäkringskassan finns på plats.
PlantEra PlantÄra arbetar tillsammans med lokala företag på Planteringen och i övriga Helsingborg. Arbetet med att skapa nya mötesplatser, nätverk och aktiviteter med dem som bor i området går nu också vidare.
PlantEra PlantÄra har blivit en förebild och inspirationskälla för andra områden som behöver utvecklas i Helsingborg.
Vi hoppas att andra vill kopiera vårt arbetssätt.
Anna Jähnke, ordförande i Finsam HelsingborgUlrika Arvidsson, vice ordförande i Finsam Helsingborg och representant för FörsäkringskassanBengt Andersson, representant för Arbetsförmedlingen i Finsam HelsingborgFranziska Larsson, representant för Region Skåne i Finsam Helsingborg
Gå till toppen