Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Helsingborg

Planer på nytt lager för farligt avfall

Industriparken vid Kemira kan få en ny stor anläggning för farligt avfall.

Bild: Sonny Thoresen
Det är det norska företaget NOAH AS som vill bygga den nya anläggningen och har ansökt om tillstånd enligt Miljöbalken. Nu pågår ett samråd där bland annat kommunen ska yttra sig.
Den 9 juni klockan 18 hålls ett möte för allmänheten på Kemiras huvudkontor.
Tanken är att man i Helsingborg ska ta emot flygaska från de avfallsförbränningsanläggningar som finns i södra Sverige och på Själland. Där mellanlagras askan, som sedan transporteras vidare till företagets behandlingsanläggning på Langøya i Oslofjorden.
Man vill även ta emot industri- och byggavfall och jordmassor från marksaneringar.
– Vi har tittat länge på det här. Det är en bättre lösning där vi reducerar biltransporterna och går över till båt, och kanske senare till järnväg, säger Egil Solheim, projektchef på NOAH AS.
Men de som bor i närheten får ändå räkna med lastbilstrafik. Beräknarna säger 7 500-9 000 biltransporter om året, vilket är cirka 35 per vardagsdygn.
Det här kommer samtidigt som en grupp med Kemira, boende och företagare på Miatorp har lanserat namnet Soso – Söder om Söder – och nyligen höll ett stormöte dit det kom 150 personer.
Soso-gruppens budskap är att området behöver lyftas. Fler bostäder önskas, och färre förfallna och övergivna industrilokaler. Samtidigt vill Kemira vara kvar på platsen och utvecklas.
Den här inte helt enkla ekvationen vill gruppen att politikerna tar tag i.
Inne i Industry Park of Sweden finns fler företag än Kemira. Den nya anläggningen planeras i den sydvästra delen, med cirka 850 meter till närmaste bostad.
På anläggningen i Helsingborg vill NOAH AS ha tillstånd för 195 000 ton flygaska och förorenat avfallsvatten. Vattnet används till att fukta askan. De vill även hantera 140 000 ton andra massor.
Enligt företaget har man även tittat på andra platser än Helsingborg. Men Halmstad och Falkenberg valdes bort eftersom totalsträckan för bil skulle bli längre och Malmö hade inte tillräckligt stor yta.
Frågor som ska hanteras i tillståndsprocessen är bland annat stoft, lukt, damning och buller.
– Askan hanteras i slutna system och det är varken brännbart eller explosivt. Det här är en god lösning miljömässigt, menar Egil Solheim.
Han räknar med att det dröjer mellan sex och tolv månader innan de har sitt tillstånd från Miljödomstolen.
Vad kommunen tycker är oklart. Malin Rizell, chef för kommunens översiktsplaneavdelning, säger att de inte har hunnit läsa in sig ännu. Senast den 11 juni ska yttrandet vara inlämnat.
Gå till toppen