Sverige

Arenornas värde för turismen överskattas

Men samtidigt missar kommunerna värdet som arenorna skapar för lokalbefolkningen.

Bild: Mats Roslund
Den senaste tiden har Sydsvenskan och HD granskat två olika kommunala arenaprojekt. I Malmö har kommunen plöjt ner stora belopp i Malmö Live. En konserthall som blivit flera hundra miljoner kronor dyrare än planerat och gett staden så höga driftskostnader att man inte får ihop symfoniorkesterns budget.
Läs mer:En arena utan klara vinnare
I Helsingborg fortsätter samtidigt den drygt två år gamla arenan att gå med planerade underskott i 40-miljonersklassen. Inte ens en fullbelagd arena skulle tvätta bort de röda siffrorna.
Men trots underskotten råder ingen panik. Det finns nämligen ett tänk som går igen i kommun efter kommun. Underskotten för arenasatsningarna betalar sig genom ökade inkomster för besöksnäringen, fler arbetstillfällen och att man upplevs som en attraktivare stad. Sanningar som sällan ifrågasätts politiskt, trots att arenasatsningarna är omdiskuterade.
– De näringspolitiska effekterna kring turismen överskattas i allmänhet. Samtidigt tar man inte med andra ekonomiska effekter, säger Tommy Andersson, som är professor vid Handelshögskolans centrum för turism i Göteborg.
Läs mer:Svårare hålla koll på arenans ekonomi
Med ”andra ekonomiska effekter” syftar han på de ekonomiska värden som uppstår för lokalbefolkningen. Det kan handla om att kommuninvånarna tycker att besöket på kulturhuset är värt mer än vad de betalar i entré. Man ser också ekonomi i att folk helt enkelt vill ha ett kulturhus, den image det upplevs ge staden samt dess fostrande roll.
– Det blir en möjlighet att skola in en yngre generation kring kulturupplevelser, säger Tommy Andersson, som menar att man ofta bortser från dessa värden eftersom de är svåra att mäta.
Samtidigt anser forskarna att dessa värden är större än de som skapas för det lokala näringslivet. Det har man kommit fram till vid studier av kulturhus och evenemang i Västsverige.
Forskarna förnekar inte att arenor, kulturhus och stora evenemang har effekt på ekonomi och arbetstillfällen. Men genom att följa penningströmmar har de kommit fram till att effekten inte är så stor som kommunfolk vanligtvis vill göra gällande.
Man pekar också på att intäkter kan gå förlorade.
– Efter ett stort evenemang kan det sägas att man drog in en viss summa. Men ett stort arrangemang kan tränga undan andra besökare som hade gett större intäkter, säger John Armbrecht, forskare och föreståndare vid centrum för turism på Handelshögskolan i Göteborg.
Kring enskilda arenor finns inte mycket forskning och John Armbrechts bild är att kommunerna varken gör prognoser innan byggstart eller följer upp effekterna för lokalt näringsliv.
– Man förlitar sig på ett resonemang istället för på studier, säger han och menar att om man bara är ute efter att tjäna pengar, ska man inte bygga en arena.
Han är förvånad över att kommunerna inte söker dialog med forskningen för att skaffa sig mer kunskap innan man satsar hundratals miljoner kronor.
– Pressen hör gärna av sig. Men det är sällan kommunerna vill att vi ska kolla på det här. Kanske är det av rädsla för resultatet. Istället tar man in konsulter som sällan kommer fram till att det går dåligt, säger John Armbrecht.
Läs mer:Medieuppmärksamhet ger inte fler besökare
Gå till toppen