Höganäs

Hustomt anses vara en säkerhetsrisk

Turerna kring bygget av Peter Nyströms miljöhus har varit många. Nu hotar byggnadsnämnden med vitesföreläggande om tomten inte städas upp.

Så här såg huset ur 2012. Nu har det rivits men grunden finns kvar och byggnadsnämnden kräver att allt ska bort.Bild: Maria Berkmo
Peter Nyström fick bygglov för sitt miljöhus 2008. Sedan dess har byggets vara eller inte vara valsat genom flera instanser.
Till slut fick byggnadsnämnden rätt i Mark- och miljööverdomstolen 2014. Deras beslut att stoppa bygget i Nyhamnsläge år 2012 var inte fel trots att de tidigare fått bakläxa på sättet de hanterade ärendet från både länsstyrelsen och Mark- och miljödomstolen.
Enligt byggnadsnämnden är huset helt i strid med Boverkets byggregler eftersom byggets hållfasthet är en "fara för människors liv och hälsa" .
Sedan dess har Peter Nyström rivit den del av huset som byggts ovan mark. Men vid en tillsyn den 20 maj slår nämnden fast att tomten fortfarande är ovårdad och kan innebära en säkerhetsrisk ifall någon går in på tomten.
Därför kräver de nu att allt byggmaterial ska forslas bort från tomten, även husets grund. Om Peter Nyström inte återställer tomten i ursprungligt skick inom två veckor riskerar han att få betala vite.
När tidningen når Peter Nyström har han ännu inte delgivits beslutet.
– Jag känner mig förföljd och trakasserad av byggnadsnämnden, säger han och berättar att han inte tycker att processen känns rättssäker.
Han vet inte ännu hur han ska gå vidare men kommer troligtvis att överklaga.
Att tomten just nu är ovårdad tycker han är en följd av de många turerna.
– Har det varit byggstopp sedan 2012 är det inte konstigt att underhållet blir eftersatt, säger han.
I julas bestämde Peter Nyström sig för att demontera huset och jämna det med marken så att han kan använda fastigheten för hobbyodling. I dagsläget har en del av de väggblock som rivits använts som utfyllnad i grunden.
– Jag inser att jag nog inte kommer att kunna bygga något där, säger han.
Att det skulle vara en säkerhetsrisk eller skaderisk tycker han inte.
– Man kan snubbla på en betongplatta och jag har inte tagit bort alla brädor. Jag ska snygga upp men när man har demonterar något tar ett tag innan man får forslat bort det, säger Peter Nyström.
Gå till toppen