Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Debattinlägg: ”Istället för att öppna dörren för SD kan det vara dags att stänga dörren för vissa kommunalråd i Skåne”

Vi moderater är övertygade om att alla människor behövs och att alla människor kan bidra till det svenska mångkulturella samhälle vi lever i. Moderater tror på ett samhälle som garanterar individens frihet. Om man inte kan acceptera den hållningen bör man inte vara med i Moderaterna.
Det skriver Julia Klingberg, ordförande för Muf i Höganäs, och Christian Meijling, styrelseledamot i Muf Skåne.

När vissa skånska moderater uttrycker sin vilja till samarbete med Sverigedemokraterna verkar deras ideologiska kompass ha slutat fungera.
Samarbete innebär förhandlingar och kompromisser. Ett samarbete med Sverigedemokraterna utgör ett vägval och handlar om vilka värden samhället ska vila på och vilken politik som ska föra Sverige framåt. Att det är så gör det svårt att samarbeta med Sverigedemokraterna.
SD har en helt annan värdegrund än Moderaterna. SD är inget högerparti som vissa av de skånska moderater som vill samarbeta med dem verkar tro. Det visar sig bland annat genom att SD vill kompromissa bort arbetstillfällen för unga genom höjda kostnader för att anställa, inte står upp för valfriheten inom välfärden, vill höja bidrag och skatter samt tar tydligt avstånd från Nato.
Och då har vi inte ens nämnt SD:s människosyn. Moderaterna står bakom en politik som tar ansvar för människor på flykt. Vi är för ett öppet och mångkulturellt samhälle.
Det finns fler frågor som gör det omöjligt för Moderaterna att samarbeta med SD.
SD är ett populistiskt parti. I syn på tillväxt, handel och ekonomi är vänsterretoriken tydlig. SD vill till exempel riva upp nuvarande regler inom arbetskraftsinvandring, fördubbla arbetsgivaravgifter för unga och fördubbla restaurangmomsen. Under den förra mandatperioden fällde den samlade oppositionen i riksdagen alliansens förslag om sänkt statlig inkomstskatt. SD röstar gång på gång på vänsterförslag.
Liknande åsiktsskillnader finns i utrikespolitiken. Precis som Vänsterpartiet vill SD ompröva EU-medlemskapet. Moderaterna värnar försvaret. SD är emot ett Natomedlemskap, röstar konsekvent på Putins linje i Europaparlamentet och har aktivt motarbetat EU:s ställningstagande gentemot Ryssland i samband med invasionen av Krim.
I utbildningsfrågor vill SD införa ett kommunalt veto mot friskolor. Moderater värdesätter friskolor, det fria skolvalet, kvalitet och valfrihet.
SD vill även sänka gränserna för fri abort. Hbt-frågorna vill partiet inte fästa någon vikt vid. Moderaterna arbetar för att man i ett fritt och öppet samhälle ska kunna älska vem man vill och respekteras för det.
Péter Kovács, moderat kommunalråd i Höganäs, är en av dem som tycker att vårt parti ska börja samarbeta med SD. Kovács anser att man ska kunna diskutera fråga för fråga med dem. Men vi undrar i vilka frågor vi skulle kunna samarbeta med SD? Som moderater vill vi inte kompromissa bort våra hjärtefrågor.
Vi är stolta över Moderaternas frihetsröst där individen står i fokus, och vill inte som SD kollektivisera människor i grupper och ställa dem mot varandra.
I Almedalen talade Moderaternas partiordförande Anna Kinberg Batra om att var du kommer ifrån, ska inte avgöra vart du är på väg eller vad du kan bli. Men oavsett fråga och oavsett argument vet vi var SD landar. SD ser människor som en belastning för samhället snarare än som en tillgång. Deras värderingar värdesätter varken öppenhet eller ekonomisk, social och kulturell frihet.
Vi moderater är övertygade om att alla människor behövs och att alla människor kan bidra till det svenska mångkulturella samhälle vi lever i. Moderater tror på ett samhälle som garanterar individens frihet. Om man inte kan acceptera den hållningen bör man inte vara med i Moderaterna.
Istället för att öppna dörren för SD kan det vara dags att stänga dörren för vissa kommunalråd i Skåne.
Julia Klingberg
Christian Meijling

SKIBENTERNA

Julia Klingberg är ordförande för Muf i Höganäs och ledamot för Moderaterna i Höganäs kommunfullmäktige.
Christian Meijling är styrelseledamot i Muf Skåne.
Gå till toppen