Landskrona

Fridlyst padda trivs fint på sanddepån

I en undanskymd del av Lundåkrahamnen utvecklas yngel till grönfläckiga småpaddor. Här trivs den sällsynta paddan fint.

Ett stenkast från sanddepån i Lundåkrahamnen står några husbilar. Semesterfirarna som kopplar av i solen ser ut att vara omedvetna om det lilla dramat som utspelar sig i dammarna en bit bort.
Jan Pröjts, biolog från konsultföretaget Ekologgruppen, har precis samlat ihop runt 40 småpaddor som sökt skydd under några utlagda presenningar.
– När de går upp på land så söker de genast någonstans att ta skydd. Annars hade de torkat ut, säger Jan Pröjts.
Han är ansvarig för att genomföra ett pågående inplanteringsprojeket av grönfläckig padda på uppdrag åt kommunen.
Småpaddorna läggs varsamt ner i en stor vit plastlåda, som ska transporteras till Sundvik vid Glumslöv där groddjuren ska släppas ut.
Den grönfläckiga paddan har varit ganska vanlig i Landskrona. Men den försvann nästan helt under 1990-talet.
Sedan dess har det gjorts flera försök för att få tillbaka arten. År 2013 inleddes ett försök att plantera in paddan i Sundvik, en naturvårdssatsning som avslutas i år.
Trots flera inplanteringsförsök, bland annat på Ven och Gråen, finns bara enstaka exemplar av vuxna paddor där.
Ingenstans i kommunen finns så många grönfläckiga krabater som just i Lundåkrahamnen, med runt 100 vuxna paddor.
– Jag var här av en slump förra året och såg yngel. De finns här naturligt, och kan ha funnits här länge, det är bara det att ingen har upptäckt dem. Kargt vill de ha det. Och varmt och solbelyst.
Men miljöerna är inte naturligt skapade. Hit kör kommunens grävskopor för att hämta sand till stadens badplatser. Grävarbetena har bidragit till att skapa vattenmiljöer där paddorna trivs.
Det är oklart om inplanteringsprojektet kommer att få en fortsättning. Budget för kommunens senaste projekt är på 150 000 kronor. Hälften av pengarna har kommit från länsstyrelsen.
Syftet med naturvårdssatsningen är just att bevara en fridlyst och hotad art.
– Vi ska ta hand om våra arter, och de arter som är hotade kräver mer än de som klarar sig själva, säger Jan Pröjts, som tycker att paddorna är fascinerande djur.
Han tar upp mobilen och spelar upp paddhanens spelläte, som påminner lite om fågeldrill.
– Man får åka ut på våren och lyssna efter den. Det var väldigt bra spel vid en av dammarna här i våras.

Grönfläckig padda

Grönfläckig padda är fridlyst i Sverige och har försvunnit från flera platser där den fanns tidigare. I dag finns den kvar längs kusten i sydvästra Skåne och i Blekinge.
De senaste åren har antalet grönfläckiga paddor långsamt ökat med hjälp av ett åtgärdsprogram.
Arten klassades i förra rödlistan som akut hotad men hamnar nu i kategorin sårbar.
Källa: Artdatabanken
Gå till toppen