Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Ängelholm

Barkåkra station kan växa med nytt bostadsområde

Den ännu inte invigda stationen vid Barkåkra kan bli ett helt nytt bostadsområde. Peab vill se en blandstad med villor och lägenheter, handel och skola i området.

Peab vill bygga en blandstad med bostäder, handel och skola på båda sidorna av Barkåkra station som ska invigas i december.Bild: Mats Roslund
I Ängelholms centrum har fastighetsägaren Jernhusen planer på att bygga ett större bostadsområde i närheten av sin station. Peab har liknande planer för Barkåkrastationen som ska invigas i slutet av året.
Byggbolaget tänker sig upp emot 300 nya bostäder som kan byggas som en blandstad med villor, rad-, par- eller kedjehus samt flerbostadshus och med olika upplåtelseformer. Här ska också göras plats för handel och en skola.
Några exakta skisser på hur man tänkt sig bostadsområdet finns ännu inte.
– Utformningen kan bli varierande med enplanshus till flerfamiljshus på fem eller sex våningar, och så allt däremellan, säger Anders Klasson, distriktschef på Peab bostad AB.
Länsstyrelsen har kritiserat andra planer i kommunen där man vill bygga på åkermark, även här handlar det om åkermark vilket är en av punkterna man måste ta hänsyn till under planläggningen.
– Det finns ett antal riksintressen som måste beaktas, men det är stationen som gör det möjligt. Bostäder är ett bra sätt att utnyttja de allmänna kommunikationerna och reseunderlaget behövs för stationen, fortsätter Anders Klasson.
Kommunstyrelsen beviljade nyligen byggbolagets ansökan om planbesked vilket är startskottet för hela planarbetet. De beslutade även att ge arbetet hög prioritet med start i tredje kvartalet i år med ett troligt förslag till antagande under andra kvartalet nästa år.
I beslutet konstaterade man också att för att ha framgång med ett planarbete med syftet att utveckla Barkårkraområdet så finns det en rad punkter att ta hänsyn till. Bland annat behöver man motivera och ta ställning till hur befolknings- och tätortsutvecklingen ser ut i området, kommunen och regionen, göra en prioritering av Barkåkras utveckling jämfört med andra områden i kommunen och motivera och göra en konsekvensanalys av användningen av åkerbruksmark.
Det blev inget enigt beslut i kommunstyrelsen och det ser ut att bli en politiskt guppig väg fram till det slutliga beslutet i kommunfullmäktige.
Åsa Larsson (S), yrkade bifall till förslaget att ge positivt planbesked, med den skillnaden att hon ville att den så kallade hästhagen, området väster om järnvägen, skulle utgå från planarbetet.
Engelholmspartiet yrkade på avslag i sin helhet medan Treklövern med M, C och KD liksom SD röstade enligt förslaget.
Slutligen röstades planbeskedet igenom med 7 röster för, 2 emot medan Socialdemokraternas sex ledamöter avstod från att rösta.
Enligt Peabs Anders Klasson, skulle det inte vara intressant att planlägga området utan den västra delen.
– Nej, det skulle det inte. Vi ser området som en helhet och den delen är viktig för oss.
Gå till toppen