Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Jan Johansson

Överstelöjtnant Jan Johansson, Helsingborg, har avlidit i en ålder av 78 år. Närmast sörjande är hans hustru Birgitta och barnen Peter, Annika och Malin med familjer.

Jan Johansson.
Jan växte upp i Helsingborg och slutade folkskolan 1951. Efter diverse jobb bland annat som sjöman gjorde Jan sin värnplikt på Ing 2 i Eksjö.
Det militära livet passade tydligen Jan som därefter tog värvning och genomgick Ingenjörstruppernas instruktörsskolor i Solna. Han visade stor lämplighet och fick genomgå Ingenjörstruppernas kadettskola och efter studentexamen vid Försvarets Läroverk i Uppsala även officersutbildning på Karlberg.
Hans kompetens innebar fortsatt utbildning vid Artilleri- och Ingenjörshögskolan samt Militärhögskolans allmänna kurs samt dess ettåriga högre kurs. Därmed nådde Jan sin slutgrad, överstelöjtnant, 1987.
Jan visade även hög yrkesskicklighet och kompetens vid trupptjänstgöringar i olika nivåer mellan sina skolor. Han hade alltid en mjuk framtoning och en humanitär inställning till lidande och nöd i världen. Egenskaper som tydligt visade sig i FN-tjänst och sedermera vid hans uppdrag i Statens Räddningsverks insatser 1991–1996.
Jan tjänstgjorde 1980–1981 vid arméstabens ingenjörsavdelning och därefter vid Bergslagens militärområdesstab fram till dess nedläggning 1991. Han övergick då till Räddningsverket i Karlstad som militärassistent fram till sin pension 1995 då han återvände till Helsingborg och övertog föräldrahemmet på Eskilsminne.
Hans uppgifter på Räddningsverket kom att omfatta chefskap för bland annat insatser till kurdiska flyktingar i Turkiet och gränserna mot Irak, i forna Jugoslavien under striderna där, i Liberia och i Rwanda efter inbördeskriget. Uppdragen innebar ofta fara för liv och lem och många upplevelser av människors grymhet och lidande. Upplevelserna av hemskheterna i Rwanda satte otvivelaktigt spår i Jans senare liv.
Som pensionär fick Jan ett fint och innehållsrikt liv med familj och många barnbarn samt många gamla och nya vänner i Helsingborg.
Jan kommer att saknas av många.
Lars-Åke Persson
före detta ingenjörinspektör
Björn Falkenström
före detta chef Ing 1
Gå till toppen