Opinion

Lotta Hördin: Om skolan inte tror på utbildning är vi illa ute.

Skolorna har startat efter sommarlovet. För försteklassarna är det en högtidsstund. För nior och sistaårselever i gymnasieskolan extra nervöst med tanke på att de vid läsårets slut ska få sina slutbetyg, de som avgör om de kan ta sig vidare till önskeutbildningen.
Kunskapens frukt – hur skördas den bäst?Bild: Mats Roslund
Utbildning har länge, och med all rätt, framställts som avgörande vad gäller möjligheterna på arbetsmarknaden. Politiker betonar vikten av utbildning. Föräldrar ligger på.
Samtidigt kan det komma helt motstridiga uppfattningar.
Som i början av veckan när den liberala tankesmedjan Timbro gick till angrepp mot den ganska nyligen införda lärarlegitimationen. En legitimation som innebär att endast utbildade lärare kan få fast anställning och har rätten att sätta betyg. Timbro menar att legitimeringen slår helt fel, och anser att rektor i stället ska ha rätt att anställa den lämpligaste personen, oavsett om denne har en lärarutbildning eller ej. Enligt Timbro visar undersökningar att resultaten inte är avhängiga huruvida läraren är utbildad eller ej.
Kravet på en legitimation för läraryrket restes för över 20 år sedan av Lärarnas riksförbund. När alliansregeringen med utbildningsminister Jan Björklund (FP) i spetsen genomförde en rad förändringar inom skolan var införandet av lärarlegitimationen en av dem. Från och med den här terminsstarten ska den fungera fullt ut.
Reformens införande har dock kantats av en rad problem. Skolverkets resurser har inte räckt till för att få fram legitimationerna i tid. Lärare med flera års erfarenhet av undervisning men utan formell utbildning får inte fortsätta undervisa.
Lärarbristen har länge varit ett problem. Strulet kring legitimationerna förvärrar läget.
Men Timbro drar fel slutsats.
I grund och botten är det rätt att det enbart ska vara utbildade och legitimerade lärare som undervisar och sätter betyg. Det har varit fel ända från början att outbildad personal anställts i den omfattning som skett.
Det är klart att det finns personer utan formell utbildning som kan vara lysande pedagoger. Men att inte tycka att lärarutbildning är nödvändig är som att kasta allt vad pedagogisk forskning och dito metoder heter på sophögen. Tänk er att överföra detta synsätt till andra yrkesgrupper; jurister och läkare, till exempel. Nej, Timbro är inne på fel spår när man nedvärderar utbildning på det här sättet.
Det är viktigt att lärarutbildningen – och all annan utbildning – håller en hög kvalitet och utvecklas med tiden. Den reformering av lärarutbildningen som skett har vi inte sett resultatet av ännu – det tar tid att göra förändringar inom skolans värld.
Men det var riktigt att införa en lärarlegitimation, som en slags kvalitetsstämpel att utgå från, och som ett led i att höja statusen på läraryrket.
Däremot tycks själva övergången ha varit alltför fyrkantig. Den som undervisat i många år utan formell utbildning har skaffat sig kunskaper som det är dumt att kasta bort. Det finns möjlighet att gå kompletterande utbildningar men övergångsregler måste vara flexibla och generösa, utbildningsvägarna många och av olika slag. Utan att för den skull "tulla på" kvaliteten.
Skolan ska vara platsen där utbildning står högt i kurs – oavsett om den är av teoretisk eller praktisk art. Om man börjar sväva på det målet hamnar vi helt fel. Det vore att slå undan benen på den lärarutbildning som finns. Det sänder också märkliga signaler till elever och föräldrar, och samhället i stort. Det är snudd på utbildningsförakt.
Gå till toppen