Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Husen ska rivas och marken saneras

Byggnaderna ska rivas och den förorenade marken saneras. Beslutet fattades av eniga politiker. Men när det gäller tomtens framtida användning finns ingen gemensam tanke.

Underhållet är eftersatt och byggnaderna på växthustomten bedöms vara i dåligt skick. Nu ska de rivas,Bild: Niklas Gustavsson
Det var i kommunstyrelsen i onsdags som ärendet dök upp. En smula överraskande, enligt oppositionsrådet Robin Holmberg (M).
– Vi har inte känt till rivningsplanerna. Det kom hastigt på, säger han.
Trots det sade ni ändå ja till förslaget...
– Ja, fastigheten står ju och förfaller. Vi ska inte ha ödetomter, säger Robin Holmberg.
Ett tjänsteutlåtande styrker att byggnaderna på tomten är i dåligt skick, märkta av eftersatt underhåll. Det skulle kosta 800 000 kronor att rusta upp dem och sedan 100 000 kronor om året i löpande underhåll.
Det var för knappt två år sedan som dåvarande tekniska nämnden beslöt att avveckla kommunens egen växthusverksamhet för att istället köpa plantor på den externa marknaden. Byggnaderna har stått tomma en längre tid.
En miljöteknisk undersökning visar att det finns markföroreningar i växthusområdet. Metaller, organiska ämnen och både och. Av 22 jordprover som togs har fem påvisat överskridna riktvärden för känslig markanvändning och två visar högre halter.
Undersökningen gjordes under den förra mandatperioden och skulle tjäna som ett underlag till en detaljplan för området.
Den moderatstyrda kommunledningen hade planer på att bygga bostäder i höghus på tomten och anlägga en ny genomfartsväg på den tidigare banvallen, Pytteleden.
Socialdemokraterna var emot planerna och ville förvandla tomten till ett grönområde.
– Tomten är jätteintressant, en fin bit mot Rönne å med möjligheter att skapa ett naturstråk vidare mot Skälderviken, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Nyander (S).
Maktskiftet efter valet har ändrat förutsättningarna för växthustomtens framtid.
Pyttebron ska bevaras och rustas upp. Vilket skjuter planerna på en genomfartsled i sank.
Engelholmspartiet (EP) stöttar S-idén om ett framtida rekreationsområde.
– Vi vill ha återplantering efter rivningen, säger Stig Andersson (EP), förste vice ordförande i kommunstyrelsen.
Moderatledaren Robin Holmberg låter däremot inte längre så säker på idén om bostäder:
– Ängelholm behöver fler bostäder, men det är inte säkert det går att bygga här. Frågan om växthustomtens framtid måste vi diskutera i M-gruppen, säger han.
Gå till toppen