Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Livskunskap på schemat recept mot mobbningen

I senaste rapporten från Friends (2015), kunde vi läsa att så många som 60 000 elever mobbas. Det är en nivå som legat konstant i mer än 20 år, det innebär att ett till två barn mobbas i varje grundskoleklass. Frågan vi ställer oss är vad måste göras för att nå en mobbningsfri skola? Vidare i rapporten så framkommer det att Skolinspektionen funnit att två av tre skolor brister i sitt trygghetsarbete, samt att var fjärde lärare vill ha mer kunskap om hur man förebygger, upptäcker och stoppar mobbning.
Inför livskunskap på schemat redan idag och var med och förebygg psykisk ohälsa, mobbning och utanförskap bland barn och ungdomar. Det skriver Linda Mathiasson och Lisbeth Pipping.
Det här skulle kunna motverkas om livskunskap infördes som obligatoriskt ämne på schemat redan från förskoleklass. Att införa livskunskap på schemat skulle möjliggöra en mer jämlik hälsa bland dagens unga. Vi tror att detta skulle bidra till ett bättre klimat i skolan. Med Barnkonventionen som utgångspunkt skulle alla skolor lyfta frågor rörande psykisk ohälsa och vilka rättigheter barn och unga faktiskt har.
Det finns anser vi flera vinster med att införa livskunskap på schemat, dels att det förebygger ohälsa men också att skammen och ensamhetskänslan skulle minska om det är naturligt att prata om det man upplever. Vidare skulle det minska tabun runt mobbning, utanförskap och psykiskohälsa och normalisera det många gånger glömda värdegrundsarbete som bör finnas på varje skola.
I ämnet livskunskap ska det ingå information om organisationer, stödgrupper, vilka rättigheter man som barn och ung har och var man kan vända sig för att få stöd och hjälp. Men också frågor som rör psykisk ohälsa, våld i nära relation, missbruk, alkohol, mobbning, barns rättigheter och sex- och samlevnad. Livskunskap bör vara obligatoriskt, så att alla barn får kunskap om sina rättigheter.
När det gäller lärares kunskap om mobbning, så skulle även den öka genom att livskunskap är en obligatoriskkurs på lärarhögskolan. Det behövs dessutom en satsning på lärares psykosociala arbetsmiljö, så lärare för det stöd de behöver för att utföra sitt arbete, och genom att införa en heltäckande mobbningslag så motverkas också den mobbning på jobbet som finns bland lärare. Vi ser ett behov av en heltäckande mobbningslagstiftning, istället för att man särskiljer på barn, ungdom och vuxna, och på så sätt göra mobbning till det brott det faktiskt är och på sikt motverka att mobbning sker.
Inför livskunskap på schemat redan idag och var med och förebygg psykisk ohälsa, mobbning och utanförskap bland barn och ungdomar, och våga sätt ner foten och skapa en heltäckande mobbningslag nu.
Linda Mathiasson
ordförande Steg för steg för en bra psykosocial miljö, coach och socionomstuderande
Lisbeth Pipping
författare, föreläsare, debattör och skapare av websidatjänsten www.råkoll.se
Gå till toppen