Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Helsingborg

Socialen har begått 74 lagbrott – bara i år

Socialförvaltningen i Helsingborg förlänger olagligen mängder av barn- och familjeutredningar. Genom detta utsätts barn för risker, anser Ivo och överväger nu att agera.

Barn-, ungdoms- och familjeutredningar får pågå längre än fyra månader om det finns särskilda skäl till det.
En hög arbetsbelastning är inte ett sådant. Ändå är det med den motiveringen som socialförvaltningen och politikerna i det sociala utskottet har förlängt utredningar vid 74 tillfällen hittills i år.
Detta bryter mot socialtjänstlagen i samtliga fall. Det betyder också att barn, unga och familjer utan grund får vänta längre på att bli färdigutredda. I många av fallen finns misstänkt våld med i bilden.
– Det skapar en ovisshet för familjer och rättssäkerheten brister, säger Gabriel Olsson, inspektör vid Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, i Skåne.
Han pekar på två risker:
– Att man inte får igång ett underbyggt stöd och hjälp i tid. Att barnen kan fara illa under en lång tid. Insatser under utredningens gång är inte lika väl underbyggda eftersom man inte har en färdig analys och bedömning av barnens och familjens behov.
Socialdirektören Dinah Åbinger medger att man medvetet har brutit mot lagen i de 74 fallen och att detta inte ger rättssäkra utredningar.
Samtidigt menar hon att lagbrotten har varit det minst dåliga alternativet. Hon hänvisar till att det på utredningssidan finns 16-17 vakanser, lika med var fjärde socialsekreterare.
– Vi hade förstås kunnat avsluta utredningarna utan åtgärd efter fyra månader trots att de inte varit klara. Men då riskerar vi att barn far illa på grund av något som vi inte upptäckt. Det är ett värre scenario.
Det bästa alternativet hade ju varit om ni gjort det ni ska; utrett klart i tid?
– Ja absolut. Vi gör inget annat än rekryterar men lyckas inte få in full bemanning på alla stolar. Vi gör så gott vi kan, det är bättre än att inte göra något alls, svarar Dinah Åbinger.
Kan barn och familjer verkligen vara trygga med att de, i tid, får det stöd och de insatser de behöver?
– Vi kan ju göra detta bättre. Men de kan vara trygga med att behöver deras barn ett omedelbart stöd så finns vi där och ger det. Vi prioriterar akuta och allvarliga fall, där känner jag ingen oro.
När alla vakanser är lösta kommer det att se betydligt bättre ut, enligt socialdirektören. Till dess är fler sådana här lagbrott sannolikt att vänta:
– Vi har inget annat val ibland, säger hon.
Dinah Åbinger medger också att man i ett 20-tal fall har förlängt en och samma utredning mer än en gång utan lagliga skäl. Utredningstiden för dessa ligger mellan 152 och 296 dagar. Hon säger:
– Det är alldeles förfärligt. Men berätta vad jag ska göra? Du har inte svaret och det har inte Ivo heller.
En sak är i alla fall klar: Ivo tänker inte sitta stilla och se på när socialförvaltningen i Helsingborg bryter mot lagen.
I ett färskt lex Sarah-beslut riktar tillsynsmyndigheten kritik mot att två utredningar kring ett barn förlängts en respektive två gånger utan lagliga skäl.
Ivo överväger nu dessutom att starta en tillsyn mot förvaltningen utifrån de 74 lagbrotten. Med en större mängd fall blir det lättare att ställa krav på åtgärder, enligt Gabriel Olsson. Kraven är i så fall givna:
– Man ska slutföra utredningar i tid i första hand, eller ha särskilda skäl för en förlängning. Socialtjänsten har en tuff situation och svårt att rekrytera personal, men arbetsbelastning är ändå inte ett godtagbart skäl, säger han.

Så säger lagen

En utredning om barn, unga och familj ska enligt socialtjänstlagen vara avslutad inom fyra månader från det att anmälan inkommit till socialförvaltningen. Dock kan den förlängas om det finns särskilda skäl. I förarbetena till lagen nämns två sådana; om en barnpsykiatrisk utredning eller en polisutredning måste inväntas och om den informationen är av betydelse för socialförvaltningens utredning.
I Helsingborg har det fattats 171 beslut om förlängning av en utredning hittills i år. I 74 av dessa fallen anges "arbetsbelastning" eller "akut arbetsbelastning" som det enda skälet, vilket inte är lagligt. Socialförvaltningen har hittills i år slutfört 1217 utredningar.
Gå till toppen