Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Helsingborg

#ysl#xiv#cka i H#lsing##rg

Den här texten är skriven som en dyslektiker ser den. Klarar du att läsa? Efteråt finns den som klartext.

D#n h#r v#ckan uppm#rksam### eur#p#iska #yslexiv#ckan i H#lsing##rg. Det är k#mmun#n som på olika s#tt visar vad #yslexi är, att #et är vanligt i samhäll## och vilken h##lp s#m finns att f#.
#land annat visar sta#ens skriv- och lästeam u## sin v#rksamhet på sta###i#liot#k#t i H#lsin##org. De v#nder sig framf## allt till vuxna med #x#m#elv## #yslexi, #yskalkyli eller ADHD, s#m tr#ts sina sv#righ#t#r vill stud#ra.
D#t kan handla #m inl#st litt#rat##, #ator#r#gram #ch a##ar. V#rktyg s#m kan vara avgöra### för att klara av sina studi#r. T#amet #r p# plats p#  #ns#ag m#llan kl#ckan 11 #ch 15.
## #ns#ag kl#ckan 13 b###ttar Erica Månsson, vux#nstud#rand# vid högsk#lan, #m sin #yslexi #ch sina #rfar#nh#### un#er sk#ltid#n.
Att den här texten varit bökig att läsa beror på att flera av de tecken som en dyslektiker kan ha svårt att tolka bytts ut mot ett #. Ett vanligt sätt att visa icke dyslektiker hur det är att ha svårt att läsa. En uppenbar effekt är att det är mycket jobbigare och tar längre tid. Man ska också betänka att en dyslektiker lär sig språket så här.
Här kommer texten igen:
Den här veckan uppmärksammas europeiska dyslexiveckan i Helsingborg. Det är kommunen som på olika sätt visar vad dyslexi är, att det är vanligt i samhället och vilken hjälp som finns att få.
Bland annat visar stadens skriv- och lästeam upp sin verksamhet på stadsbiblioteket i Helsingborg. De vänder sig framför allt till vuxna med exempelvis dyslexi, dyskalkyli eller ADHD, som trots sina svårigheter vill studera.
Det kan handla om inläst litteratur, datorprogram och appar. Verktyg som kan vara avgörande för att klara av sina studier. Teamet är på plats på onsdag mellan klockan 11 och 15.
På onsdag klockan 13 berättar Erica Månsson, vuxenstuderande vid högskolan, om sin dyslexi och sina erfarenheter under skoltiden.
Gå till toppen